Om du har restmoment

Gäller främst studenter vid Göteborgs universitet

Har du tentor eller andra kursmoment kvar inför VFU?

Har du gått kurser och inte blivit godkänd på tentan eller andra obligatoriska moment? Restmoment är tentor/kursmoment som du alltså blev underkänd på eller inte genomförde när du gick kursen. Om du har resttentor eller andra kursmoment efter dig som krävs för att ska  bli behörig att påbörja din VFU bör du ha en plan för hur du ska ta igen dessa. Du bör endast ansöka om VFU-placering om du har en realistisk chans att uppfylla förkunskapskraven innan kursstart (eller det datum som kursledningen för din kurs har satt upp). 

Är du student vid Göteborgs universitet gäller att du måste inkomna med en genomtänkt och realistisk studieplan senast samma dag som ansökan om VFU-placering stänger. Denna är till för att universiteten ska kunna genomföra behörighetskontroll och bedöma dina chanser att bli behörig i tid för att påbörja VFU-kursen.  Om dina chanser bedöms vara obefintliga eller alltför små kommer du att meddelas att du inte är behörig att delta i lottningen. 

Studenter vid Umeå universitet ska kryssa i om ni har resttentor efter men behöver inte skicka in någon plan men ombeds kontrollera så ni uppfyller kraven. Har ni frågor om det är möjligt att nå kraven och för stöd i planering så kolla med studievägledningen för programmen: [email protected]

Studenter vid Uppsala universitet ska kryssa i om ni har restmoment, ha rimlig planering och ombeds kontrollera så ni uppfyller kraven, men behöver inte skicka in någon plan.

Blanketter

Notera att de olika utbildningarna har olika blanketter för studieplanen och det varierar vem som ska ha dem.

inför A10 GU: Restmoment GU (word) -  skickas till kursansvarig

Receptariestudenter vid GU hittar information om behörighetskrav samt blankett för studieplanering på programsidorna på Studentportalen. Blanketten skickas till "Receptariekansliet".

Apotekarstudenter vid GU inför termin 5  hittar  information om behörighetskrav på kursens öppna sidor på Canvas. Ingen GU-student termin 5 behöver fylla i en blankett för restmoment oavsett behörighet.


Hitta "Kontaktuppgifter" 

Powered by Froala Editor