Umeå universitet

Receptarier (termin 6)

OBS apotekarstudenter på termin 6 ska registrera sig som Receptarie för att kunna välja rätt praktik

Höstterminen 2022 

Ingen kurs ges under höstterminer

Vårterminen 2022

Period 1
17 januari Kursstart på apoteket
22 mars Sista dag på apoteket
23 mars  Obligatorisk avslutningsdag i Umeå

Period 2
24 mars Kursstart på apoteket
2juni Sista dag på apoteket
3 juni  Obligatorisk avslutningsdag i Umeå

Apotekare  VFU 2 (termin 10) 

OBS! Masterstudenter och apotekarstudenter ska registrera sig som Apotekare för att kunna välja rätt praktik

Höstterminen 2022

Ingen kurs ges under höstterminer

Vårterminen 2022

14 februari        Kursstart på apoteket
21 april                Sista dag på apoteket om förkortad praktik
22 april                 Obligatorisk återträff i Umeå för studenter
3 juni                     Sista dag på apoteket om ej förkortat


Powered by Froala Editor