Studentanmälan

Förvillande meddelande om avslag på förtur

Om det står att du har fått avslag på din förtursansökan kan du tillsvidare ignorera detta

På grund av en miss i systemet står det att samtliga studenter har fått avslag tills dess att vi faktiskt ger klartecken. Ni kan alltså tills vidare bortsett från detta meddelande - när det står att ni har blivit beviljade däremot ska det stämma :) Och om ni får avslag kommer ansvarig vid respektive lärosäte att meddela er detta.