Studentanmälan

Omplaceringar via återbudskön

De flesta möjliga omplaceringar är nu klara och uppdaterade på sidan

Omplaceringarna har gjorts utifrån önskemål i anmälan till återbudskön, köummer och när man blivit behörig plus vilka apotek som blivit lediga och i vilken ordning. Ytterligare några apotek kan komma att frigöras pga av sena studentavhopp, men omplaceringar görs nu i princip bara för studenter som ska göra VFU period 2 (andra kvartilen av terminen).

För de studetenter som blivit av med sin placering pga att apoteket inte längre ta emot och ännu inte fått reda på en ny, i möjligaste mån likvärdig, placering så jobbar alla kedjorna intensivt med att hitta lösningar, och ni kommer att bli meddelad av ansvarige vid ert lärosäte så snart det är klart. Om ni kan tänka er ett vidare geografiskt område än vad ni ursprungligen har sagt, är det också bra om ni hör av er då det kan underlätta sökandet efter nya platser.