Studentanmälan

Anmälan för ht-19 är nu öppen

Välkomna att ansöka om VFU-plats för ht-19

Läs informationen på sidorna under "För studenter" hur du registrerar dig (om du sökt VFU via denna sida tidigare ska du inte registrera dig på nytt utan loggar in med samma konto) och hur man rangordnar de apotek som man kan tänka sig vara på. Där står också om regler för förtur samt uppgifter om vilken eventuell ersättning  de olika apotekskedjorna ger för fördyrande omkostnader (tex om du behöver flytta/pendla).

Det är viktigt att du följer instruktionerna noga, och även tar del av information om behörighetskrav etc som du hittar på ditt specifika lärosätes kursplattform/hemsidor.

Sista dag att ansöka är 15 april. Då ska även intyg som styrker eventuellt skäl för förtur ha lämnats till respektive lärosäte. I vissa fall (som framgår av instruktionerna) ska ni även lämna in en studieplan eller motsvarande om ni har restmoment som måste bli klara innan ni får påbörja VFU.

Har ni frågor - kontakta ansvarig för er utbildning: https://apoteksfarmaci.paloo.se/kontaktuppgifter