För apotek

Här har vi samlat information som främst riktar sig till handledare och apotekschefer

Vilken information hittar jag på sidan?

På underliggande sidor hittar du information om hur man anmäler att apoteket kan ta emot VFU-studenter, vilka krav som ställs och hur de olika VFU-kurserna är upplagda. Du hittar även uppgifter om den eller de studenter som ditt apotek ska ta emot en viss termin. Under "Start" finns allmän information som riktar sig till både apotek och studenter, till exempel tidsplaner.

 Största delen av informationen är synlig för alla, men vissa sidor kräver inloggning (till exempel platsanmälan och placeringsuppgifter). I "Manual apotek (pdf)" finns en mer detaljerad beskrivning över hur sidan är uppbyggd och hur placeringsprocessen går till.


Konto och inloggningsuppgifter

Varje apotek som är registrerat på sidan har ETT konto med apoteksgemensamma inloggningsuppgifter, det vill säga vanligtvis är det apotekets funktionsadress som är användarnamn (och till den adressen skickas epost som rör platsanmälan och placeringar, dit skickas även information om man har glömt bort lösenordet). Ni på apoteket ansvarar för att informationen på ert konto, såsom kontaktuppgifter, hålls uppdaterad. 

Handledare finns registrerade i en databas men har inte egna konton.


Hur anmäler man kan ta emot studenter?

Alla platser som är tillgängliga för studenter att göra VFU på apotek måste anmälas in via denna hemsida. Platserna fördelas sedan via lottning baserat på studenternas önskemål. Det går alltså inte att som apotek vika en plats för an viss student. Det går inte heller att som student själv leta reda på ett apotek - om ni blir kontaktade av någon av våra studenter som vill göra VFU hos just er ombeds ni hänvisa dem till denna sida, eller ansvarig vid lärosätet. Det enda ni kan göra för att möjliggöra för studenten att göra VFU hos er är att se till att anmäla in platser för rätt studentkategori och period.

Läs mer under "Att anmäla in VFU-platser"


Var hittar jag information om de olika VFU-kurserna?

Information om kursernas upplägg inklusive bedömningsunderlag finner ni under "När man har fått en student placerad". Informationen är uppdelad mellan studentkategori och lärosäten. Information om kursdatum och ansvariga finns under "Tidsplaner och schema", för höstterminen alternativt vårterminen.


Vem ska jag kontakta?

Varje apotekskedja har en VFU-samordnare, och det är i första hand till denna ni som handledare och apotekschefer hör av er om ni har frågor inför den kommande terminen. Samordnaren kontaktar vid behov ansvariga vid respektive lärosäte. 

Kontaktuppgifter till samordnare: Kontakta din samordnare

Handledare och apotekschefer som arbetar på apotek som inte tillhör någon kedja hör av sig till sin kontaktperson gällande platsanmälan inför kommande kurser. Vid frågor eller problem relaterade till en pågående VFU-kurs, till exempel kring studentens framsteg, bedömning, test, med mera, kan handledare kontakta respektive kursansvarig på studentens lärosäte direkt. 


Aktuellt