Handledarutbildning

Samtliga handledare ska ha genomgått universitetens handledarutbildning

Handledarutbildning i två steg

Universitetens handledarutbildning för handledare på apotek är uppdelad i två delar. Grundutbildningen vänder sig till helt nya handledare medan fortbildningen vänder sig dig som redan har handlett en eller flera studenter.

Grundutbildning  

Grundutbildningen omfattar 2 dagar och ges i internatform två gånger per år, vanligtvis i början av januari (i Göteborg) och i början av september (i Uppsala). Genomgången kurs är ett krav för att få handleda studenter på apotek. Intyg utfärdas efter genomgången kurs. 

Syftet med grundutbildningen är att blivande handledare ska få insikt i vad det innebär att handleda studenter och vilka krav och skyldigheter som finns. Dessutom ska de få kännedom om hur de olika utbildningarna är upplagda och vilka förkunskaper som studenterna kan förväntas ha när de kommer ut på apoteket.


Grundutbildningen omfattar följande moment:

- Föreläsningar och övningar om handledarrollen

- Genomgång av de olika utbildningarnas idé, målsättning, innehåll och bakgrund

- Vad gäller på arbetsplatsen (praktisk information från aktörerna)

- Genomgång av universitetens regler och riktlinjer

- Genomgång av rollbeskrivning för handledare

- Generell genomgång av tidigare utvärderingar

- Summering, reflektion och utvärdering

Fortbildning för erfarna handledare

Fortbildningen omfattar en dag och ges regionalt på olika orter en gång per år. Kurserna har varje år ett gemensamt tema och är placerade under samma tidsperiod. Deltagarna erbjuds välja vilken av de regionalt anordnande utbildningarna de vill delta i. Vanligtvis hålls utbildningen i Uppsala, Göteborg, Umeå och Alvesta. Aktiva handledare bör medverka vid fortbildning varje år, men minst skall 3 fortbildningar genomgås under en 5-årsperiod.

Syftet med fotbildningen är att ge fördjupad insikt i olika aspekter av handledande samt att få tillfälle till erfarenhetsutbyte. 


Fortbildningen är upplagd enligt följande:

- Föreläsning och övningar inom årets tema

- Erfarenhetsutbyte - diskussion i smågrupper och genomgång i storgrupp

- Genomgång av studenternas utvärdering från terminen innan

- Genomgång av handledarnas utvärdering från terminen innan

- Summering, reflektion och utvärdering