Göteborgs universitet, receptarier

Kursansvarig

Catharina Olsson

E-post: [email protected]

Telefon: 031-786 3677


Postadress:

Institutionen för Biologi & Miljövetenskap, Göteborgs universitet

Catharina Olsson

Box 463

405 30 Göteborg