Göteborgs universitet, receptarier

Kursansvarig

Catharina Olsson

E-post: [email protected]
Telefon: 031-786 3677


Postadress (hit skickas slutomdömen för studenterna):

Institutionen för Biologi & Miljövetenskap, Göteborgs universitet
Catharina Olsson
Box 463
405 30 Göteborg


Studievägledare

Intyg om förtur liksom studieplaner skickas/lämnas till studievägledaren på "Receptariekansliet"  [email protected]