Kursdatum hösttermin

Här ser du datum för höstterminens kurser, uppdelat utifrån studentkategori, period och lärosäte. För vissa av utbildningarna finns dessutom mer detaljerad information som du kommer åt via respektive länk nedan.

Datum för höstterminen 2024


Receptarieprogrammet

Period 1

Göteborgs universitet

Kursansvarig: Catharina Olsson ([email protected])

Kursen pågår: 2 september (kursstart på apoteket) – 4 november (totalt 46 dagar på apoteket)

  • Startdag på apoteket: 2 september
  • Slutdag på apoteket: 4 november
  • Halvtidsrapport (handledare) och reflektion (student) 3 oktober, slutrapport (handledare) och skriftlig utvärdering (student) skickas senast 4 november


Linnéuniversitetet i Kalmar

Kursansvarig: Ulyana Munoz Acuna ([email protected])

Kursen pågår

  • Startdag på apoteket: 2 september, 2024
  • Slutdag på apoteket: 8 november, 2024

Period 2

Göteborgs universitet

Kursansvarig: Catharina Olsson ([email protected])

Kursen pågår: 4 november (kursstart på apoteket)  – 17 januari (totalt 43 dagar på apoteket då helgdagar samt "klämdagar" 23 december-6 januari inte räknas in, men det finns inget som hindrar att man kommer överens med handledaren om att vara på apoteket även dessa dagar).

  • Startdag på apoteket: 4 november
  • Slutdag på apoteket: 17 januari
  • Halvtidsrapport (handledare) och reflektion (student) 4 december, slutrapport (handledare) och skriftlig utvärdering (student) skickas senast 17 januari


Linnéuniversitetet i Kalmar

Kursansvarig: Ulyana Munoz Acuna ([email protected])

Kursen pågår:

  • Startdag på apoteket: 11 november, 2024
  • Slutdag på apoteket: 17 januari, 2025


Uppsala universitet

Kursansvarig:  Denize Dargahi ([email protected])

Kursen pågår: 4 november 2024 - 19 januari 2025
Apotekarprogrammet

Period 1

Uppsala universitet, termin 6

Kursansvarig: Charlotta Heijkenskjöld ([email protected])

Kursen pågår: 2 september - 31 oktoberPeriod 2

Göteborgs universitet, termin 5

Kursansvarig: Tove Hedenrud ([email protected])

Kursen pågår: 28 oktober till 5 december 2024


Hel termin (termin 10)

Uppsala universitet

Kursansvarig: Sofia Wallenberg ([email protected]

Kursen pågår: 2 september 2024 - 19 januari 2025
Kompletteringsutbildning för utländska farmaceuter

Hel termin

Uppsala universitet

Kursansvarig: Charlotta Alvarmo Heijkenskjöld ([email protected]

Kursen pågår: 2 september 2024- 2 mars 2025