Tidsplaner och schema

Här hittar du viktiga datum under placeringsprocessen. Kursspecifika scheman finns under respektive lärosäte.

Vårtermin

  • 15 sept - 1 okt         Anmälan och val av studenter
  • slutet oktober        Lottning genomförs och placeringar meddelas


Återbudskö

  • 10-25 november           Anmälan till återbudskö

(Om)placering via återbudskö sker kontinuerligt efter anmälan har stängt

Hösttermin

  • 1-15 april                Anmälan och val av studenter
  • början av maj        Lottning genomförs och placeringar meddelas


Återbudskö

  • 15 - 31 maj                 Anmälan till återbudskö

(Om)placering via återbudskö sker kontinuerligt efter anmälan har stängt.