Datum för handledarutbildningar

Tider och plats för grund- respektive fortbildning uppdateras allt eftersom vi tar beslut om kommande tillfällen

2024

Grundutbildning

  • Göteborg 9-10 januari (för handledare som får sin första student vt-24)
  • Uppsala  11-12 september (för handledare som får sin första student ht-24)Fortbildning 

Fortbildningen hålls vid fyra tillfällen under november/december. Anmälan görs via respektive kedjas praktiksamordnare senast i början av oktober (kontakta er samordnare för exakt datum).

Tema: 

Datum:

  • Göteborg 19 november
  • Uppsala 20 november
  • Umeå 2 december
  • Kalmar (online) 5 december

2025

Grundutbildning

  • Göteborg preliminärt 14-15 januari (för handledare som får sin första student vt-25)