Datum för handledarutbildningar

Tider och plats för grund- respektive fortbildning uppdateras allt eftersom vi tar beslut om kommande tillfällen

2023

Grundutbildning

  • Göteborg 10-11 januari (för handledare som får sin första student vt-23)
  • Uppsala  preliminärt början av september (för handledare som får sin första student ht-23)


Fortbildning 

Preliminärt november/december på flera orter. Mer information och tema för fortbildningen meddelas via kedjornas praktiksamordnare i början av sommaren.


2022

Fortbildning

Tema "Rätt student till rätt apotek: vad kan ni erbjuda på ditt apotek?"
Anmälan via respektive kedjas praktiksamordnare senast 17 oktober

  • Uppsala 15 november
  • Göteborg 16 november
  • Umeå 6 december
  • Kalmar (Distans via Zoom) 8 december