Datum för handledarutbildningar

Tider och plats för grund- respektive fortbildning uppdateras allt eftersom vi tar beslut om kommande tillfällen

2024

Grundutbildning

  • Göteborg 9-10 januari (för handledare som får sin första student vt-24)
  • Uppsala  preliminärt början av september (för handledare som får sin första student ht-24)


2023

Grundutbildning

  • Göteborg 10-11 januari (för handledare som får sin första student vt-23)
  • Uppsala  preliminärt början av september (för handledare som får sin första student ht-23)


Fortbildning 

Fortbildningen hålls vid fyra tillfällen under november/december. Anmälan görs via respektive kedjas praktiksamordnare senast 2 oktober.

Tema: "Handledning och bedömning vid bristande språkfärdigheter"

Datum:

  • Göteborg: 15/11
  • Uppsala: 28/11
  • Umeå: 30/11
  • Digitalt i zoom (via Linnéuniversitet): 7/12