Om "Mitt apotek"

Du kan själv uppdatera information om ditt apotek

Uppgifter om apoteket

Under "Mitt apotek" finns följande uppgifter om apoteket:

  • namn
  • e-post
  • adress
  • telefon
  • chefens namn och kontaktuppgifter

Dessutom ska det framgå i vilket län apoteket ligger (studenterna kan filtera efter län när de gör sina val) samt vilken typ av apotek det är (om man inte anser att någon av de fördefinierade typerna stämmer väljer man "Ej definierat")

Under ”Beskrivning av apoteket” kan man i fritext beskriva sitt apotek – denna text, liksom adress och uppgift om apotekstyp är synlig för studenterna när de ska välja. Man bör också ange hur många anställda det finns på apoteket.


Uppdatera uppgifterna

I de flesta fall är de flesta uppgifter redan ifyllda när apoteket registrerades på sidan (av lärosätena eller kedjan praktiksamordnare) men apoteket kan själva uppdatera uppgifter.

Inför varje ny termin bör följande uppgifter ses över och vid behov uppdateras:

  • antal anställda
  • apotekschef
  • beskrivning av apoteket


Vem har tillgång till "Mitt apotek"?

Alla som har tillgång till apotekets gemensamma inloggningsuppgifter.


Glömt lösenord?

Gå till Logga in, och klicka sen på ”Glömt lösenordet?

För att återställa ditt lösenord behöver du ange e-postadressen för apotekets konto. Du kommer sedan få ett mail med instruktioner om hur du går tillväga för att skapa ett nytt lösenord.