VFU för receptariestudenter

På vilka orter finns utbildningen?

Receptarieutbildningar ges för närvarande vid Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet (Kalmar), Malmö universitet, Umeå universitet samt Uppsala universitet.


När gör studenterna VFU?

Verksamhetsförlagd utbildning ("Tillämpad apoteksfarmaci", även kallad "TAF") ligger på samtliga utbildningar på sista terminen (d.v.s. termin 6). Kursen är cirka 9 veckor lång och omfattar 15 högskolepoäng (hp). Förutom en eller ett par gemensamma dagar på universitetet (vanligtvis i början och/eller slutet av kursen), tillbringar studenterna denna tid  på det apotek där de har fått VFU-placering (inklusive eventuella enstaka studiebesök). Receptariestudenter kan inte få förkortad VFU.

Studenter från Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Malmö universitet samt Umeå universitet kan välja att göra VFU första (R6-1) eller andra (R6-2) halvan av terminen. För dessa lärosäten gäller att merparten av studenterna gör VFU under ordinarie kurstillfällen på vårterminen, men kursen ges i de flesta fall även på höstterminen. OBS! Apotekarstudenter från Umeå gör sin första VFU-period termin 6 och samläser då med receptariestudenterna.

Studenter från Uppsala universitet kan endast välja period 2, men eftersom programmet har intag två gånger om året ges ordinarie kurs både höst och vår.

Mer exakta tider för kurserna hittar du under "Tidsplaner och schema".


Förkunskapskrav

För samtliga lärosäten gäller för att få påbörja VFU:

  • att termin 1-5 ska vara genomgångna, och merparten av kurserna ska vara godkända (exakta behörighetskrav varierar mellan lärosätena)
  • genomgången och i de flesta falla godkänd kurs i författningar


TAF-handboken

I TAF-handboken har vi samlat det mesta som både studenter och handledare behöver känna till om receptariernas VFU. Här hittar du till exempel olika checklistor och kursens mål. 

Ladda ner TAF-handboken (pdf)