Förkortad VFU

Studenter som går kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen och apotekarstudenter som arbetat som legitimerad receptarie kan ansöka om att få tillgodoräkna sig tidigare arbete på apotek.

Om du tidigare har arbetat på ett öppenvårdsapotek kan du få tillgodoräkna dig en del av kursen.

Följande gäller för Göteborgs och Uppsala universitet:

* Förkortning kan enbart beviljas studenter som läser på kompletteringsutbildningen där kursen ges som 6-månaders sammanhållande VFU. För apotekarstudenter beviljas ingen förkortad VFU varken på termin 5 (GU)/termin 6 (UU) eller termin 10 då hela VFU:n ingår i programmets sammanlagda 300 hp. För studenter på receptarieprogrammet beviljas ingen förkortad VFU.

* Arbete kortare än sammanlagt 12 veckor ger inget tillgodoräknande.

* Arbete omfattande minst 12 veckor (motsvarande heltid, 480 timmar) ger maximalt 1 månads förkortning av praktiken. Minst 8 veckor av arbetet skall vara genomfört efter påbörjat apotekarprogram.

* Minst 6 veckor av arbetet skall vara utfört på ett apotek i Sverige om det är så att du även arbetat utomlands.

Arbetet skall ha utförts på öppenvårdsapotek och med varierande arbetsuppgifter, ej endast kassaarbete och varuhantering; recepthantering eller egenvård är ett måste. Ansökan skall styrkas av intyg i original. Intyget skall beskriva typ av tjänst och arbetsuppgifter förutom sammanlagd arbetad tid.

* Studenter som redan är legitimerade receptarier kan söka om särskild förkortning på respektive universitet.

* Övriga fall bedöms individuellt.

Ansökan om tillgodoräknande ska insändas till respektive universitets kursansvarig helst i samband med ansökan till kursen, men allra senast en vecka före kursstart. Skicka ansökan med post, ej rekommenderat.
Blankett Göteborg kompletteringsutbildning (pdf)
Ansökan om förkortad VFU Uppsala (pdf)

Följande gäller för Umeå universitet:


* Information finns i Cambro
* Alla tillgodoräknanden bedöms individuellt. Maximalt kan du som söker till Tillämpad apoteksfarmaci II beviljas 6 veckor, motsvarande 9 hp.
* Ansök här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Observera att även om du erhåller förkortad praktik så innebär INTE detta att du automatiskt blir godkänd på kursen vid den förkortade kurstidens slut. Om du inte uppfyller alla kursmål kan praktikperioden komma att förlängas.

Frågor? Vänd dig till resp. universitets kursansvarig!