Apotekare termin 10/masterprogrammet Umeå

Kursen är en apotekarpraktik och följer kursplanen från Umeå universitet. Kursplanens mål och kursens innehåll sammanfattas i studiehandledningen som du får en aktuell version inför kursstart bifogat i mail. I studiehandledningen finns också mycket som är användbart för dig som handledare så läs gärna den och diskutera med din student.

 Det är samma villkor och handledning som för apotekarstudenter från alla utbildningsorter, dvs en utbildad handledare ska finnas på plats och aktivt delta i bedömningen i form av EPL, halvtidsrapport och slutbedömning. Alla studenter har redan varit ute på en praktikperiod och genomfört "receptariepraktik" så detta är en fördjupningskurs.  Det är därför extra viktigt med en initial diskussion om anpassning av praktiken efter studentens förkunskaper då det ofta är en legitimerad receptarie (KOLLA LEGITIMATION!) som har mycket varierande erfarenhet sen tidigare. Detta innebär också att de har en legitimation under praktiken (om de har det) och kan expediera egna recept under eget ansvar – vilket gör det kanske ännu mer utmanade att vara handledare. 

Här gäller det att visa studenterna på nya sätt och vidga vyerna för möjligheterna med apoteksfarmaci. Det ligger också ett stort ansvar på studenten att visa att de kan grunderna och snabbt kan sätta sig in i arbetssättet på praktikapoteket för att sedan kunna identifiera sina lärbehov och hitta, motivera och genomföra aktiviteter för lärande och uppfylla mål med dessa. DU kan här stötta studenten genom att dela med dig av ditt lokala kontaktnät och diskutera möjligheter och dina erfarenheter.

 För att arbeta med att fördjupa apotekskunskaperna har studenterna med en rad uppgifter som ska sammanfattas i en portfölj. I dokumentet Uppgifter beskrivning finns fördjupad information om uppgifter som studenterna kan välja att genomföra inom ramen för sin praktik. Tider för projekten integreras i det dagliga arbetet och är alltså inte bara lästid utan syftet är att uppgifter och praktiska moment ska sys ihop.  

Under kursen kommer du att involveras i flera uppgifter och vi stämmer av vid tre tillfällen. Det första är att du godkänner EPL från studenten så ni är överens om upplägget, i kursen har vi en halvtidskontroll och slutligen en slutbedömning. Dessa skickas ut med mejl inför respektive termin. 

Exempel studiehandledning från VT20 (pdf)

Exempel portföljuppgifter från VT20 (pdf)