För studenter

Information om ansökan till VFU

Registrera konto

Det första du gör är att registrera dig som användare på denna hemsida genom att skapa ett konto. Detta gör du bara 1 gång, första gången du anmäler dig, därefter använder du den e-postadress som du har angett när du ska logga in. 

Om du har glömt bort ditt lösenord kan du själv återställa det. Gå till "Logga in", och klicka sen på ”Glömt lösenordet?” och ange e-postadressen (=användarnamn). Du kommer sedan få ett mail med instruktioner om hur du går tillväga för att skapa ett nytt lösenord.


Ansökan

När du har registrerat konto kan du logga in på din sida och du får möjlighet att ansöka om VFU-placering.

När sista datum för anmälan passerat kommer din ansökan att behandlas av placeringsansvarig/kursansvarig vid ditt lärosäte. Detta innebär dels en behörighetskontroll, dels att eventuell ansökan om förtur granskas. Denna process tar vanligtvis två till tre veckor. Om du inte bedöms som behörig att delta i lottningen får du information om detta från ditt universitet. Har du ansökt om förtur ser du där även om den har beviljats eller avslagits. Läs mer under "Behörighetskrav och kontroller"

Observera att studenter som inte uppfyller behörighetskraven till VFU-kursen vid ansökan får en villkorad placering, vilket innebär att man bara har rätt till platsen på kursen man anmält sig till så länge man har möjlighet att uppfylla behörighetskraven i tid för att gå den berörda kursen. 


Önskemål av apotek

När du har fyllt i dina anmälningsuppgifter rangordnar du de tillgängliga apotek som du kan tänka dig att göra VFU på. OBS! För att få plats bör du rangordna samtliga apotek där du kan tänka dig att genomföra VFU, d.v.s. så många apotek som möjligt, gärna alla apoteken i listan. Hoppa bara över de apotek där du hellre tar studieuppehåll än gör din VFU på. Tänk på att det är hundratals studenter som gör VFU på apotek varje termin, så rangordnar du inte tillräckligt många apotek så riskerar du att inte få plats i lottningen.

Steg-för-steg instruktioner om hur du anmäler dig och rangordnar apotek hittar du under "Instruktion för ansökan"


Lottning och placering

All lottning och placering på VFU-platser på apotek görs gemensamt för samtliga farmaciutbildningar på universitet i Sverige. Det är bara möjligt att få VFU-placering på de apotek som har anmält in platser i tid till den kommande terminen. Apoteken anger när de anmäler in platser vilken eller vilka perioder de kan ta emot studenter och de kan ta emot mer än en student samtidigt om de har förutsättningar för det, men de kan inte bestämma att de vill ta emot en viss student, eller från ett visst universitet. Som student kan du inte heller på egen hand hitta ett apotek som tar emot dig utan du kan enbart välja mellan de platser som du hittar på denna sida. 

Placeringsprocessen beskrivs i detalj under "Att få VFU-placering"


Återbud – avanmälan från VFU

Om du har fått en VFU-placering men inte vill eller kan gå kursen måste du snarast meddela att du vill avanmäla dig både till kursledningen/VFU-ansvarig vid ditt universitet och din handledare på apoteket. Detta är av största betydelse eftersom apoteket och handledare så tidigt som möjligt behöver veta om du inte kommer att göra VFU på hos dem, då det påverkar deras planering och arbetsfördelning. Det kan också  finnas andra studenter som är i behov av din plats, vid omplaceringar på grund av apoteksavhopp eller via återbudskön. Även universitetet behöver såklart veta vilka studenter som faktiskt ska gå kursen kommande termin. Därför ska avanmälan ske så fort det står klart att en student inte kommer att gå VFU-kursen som man anmält sig till.

Om du inte har fått någon placering men står i återbudskön är det också viktigt att du snarast meddelar universitetet att du inte längre är intresserad av att få en plats.

Om du avanmäler dig och alltså inte ska gå VFU-kursen ska du göra följande:

  1. Meddela kursansvarig/placeringsansvarig vid ditt universitet att du avanmäler dig
  2. Om du har fått placering, meddela apoteket där du fått placering att du inte kommer


Återanmälan?

Om du har varit anmäld tidigare eller påbörjat/gått en VFU-kurs tidigare och önskar gå en VFU-kurs kommande termin ska du inte registrera ett nytt konto. Man registrerar bara ett konto första gången man anmäler sig till VFU på apotek. Istället gör du en anmälan direkt via ditt konto till VFU-kursen du planerar att gå och under aktuell anmälningsperiod gör du dina apoteksönskemål till den kommande terminen. Du har lika god chans till VFU-placering, oavsett om det är första eller exempelvis tredje gången du anmäler dig. Om du ska gå om en VFU-kurs som du påbörjat eller gått tidigare, tänk på att inte välja det apotek där du hade din placering då.


Aktuellt