Instruktion för ansökan om VFU

Ansökan om VFU-placering sker via denna hemsida

Steg-för-steg instruktion

För att kunna anmäla dig till lottningen av VFU-platser behöver du först ha registrerat ett konto. Registrering görs genom att klicka på fliken "Registrering". Att registrera konto görs bara 1 gång, första gången du anmäler dig. Anmälan, se nedan, görs till varje VFU-tillfälle.

Anmälan till VFU-tillfälle

1. När anmälningstiden har börjat kan du logga in, och gå till" Min sida". Du ser då vilka VFU-tillfällen som är tillgängliga (och även tidigare tillfällen som du eventuellt har anmält dig till). VFU-tillfällena är döpta med år och termin (t.e.x. 2018 HT). Du ser enbart de VFU-tillfällen som du har möjlighet att anmäla dig till.

  • R6-1 = receptarier (inklusive apotekare från Umeå)  termin 6, period 1
  • R6-2 = receptarier  (inklusive apotekare från Umeå) termin 6, period 2
  • A5 = apotekare termin 5
  • A6 = apotekare termin 6
  • A10 = apotekare termin 10
  • KU2 = kompletteringsutbildning termin 2

2. Observera att om du går en utbildning som har mer än 1 VFU-tillfälle så kommer du att se alla dessa tillfällen, så var noggrann och välj rätt! Välj aktuell VFU-period genom att klicka på grön knapp "Anmäl mig till detta VFU-tillfälle". Du kommer då till fliken "Översikt".

3. Här kryssar du  i om du:

  1.  Söker förtur till placering
  2. Har restmoment kvar

Läs mer om vad som gäller kring förtur och restmoment under  sidorna "Vem kan få förtur" respektive "Restmoment"

4. För att spara, klicka på grön knapp "Uppdatera min anmälan" (du kan också välja att ta bort din anmälan genom att klicka på "Ta bort min anmälan").


Önskemål av apotek

1. För att rangordna apotek, gå till fliken ”Lägg till apotek”.  (om du redan har anmält dig kommer du hit genom att klicka på "Min sida", och sen knappen "Hantera min studentanmälan").

Här ser du alla apotek som är valbara för dig (d.v.s. enbart platser som är tillgängliga för din studentkategori och den period som du har valt).   Apoteken kan filtreras efter ort, län och kedja. Du kan se mer information om resektive apotek genom att klicka på apoteksnamnet.

2. Klicka på de enskilda apotek du vill välja, eller på knappen "Lägg till alla nedan" om du vill välja samtliga apotek alternativt samtliga på en viss ort, ett visst län eller en viss kedja som du sorterat fram - så läggs ditt/dina val till på din lista av valda apotek. Senaste val läggs alltid  till längst ner i din lista. Dina val sparas automatiskt.

OBS! Tänk på att det totalt kan vara upp till 500 studenter som söker VFU-placering på apotek, och rangordnar du inte tillräckligt många apotek så riskerar du att inte få plats i lottningen. Välj alltså så många apotek som möjligt! För att garanteras plats bör du rangordna samtliga apotek. Hoppa bara över att rangordna de apotek där du, om du blir placerad på det apoteket, hellre tar studieuppehåll än gör din VFU. Om du ska gå om en VFU-kurs som du påbörjat eller gått tidigare, tänk även på att inte välja det apoteket där du hade din placering då.

3. Under fliken "Mina valda apotek" ser du vilka apotek som du har valt och här kan du även ändra din rangordning.  Via pilknapparna lägger du den VFU-plats som du helst vill ha överst i listan som nummer 1 och sedan i fallande ordning med den VFU-plats du minst av allt vill ha längst ner i listan. Dina justeringar sparas automatiskt. Vill du ta bort ett apotek från din lista så kan du radera det genom att klicka på den röda knappen med ett vitt kryss.

4. Du kan när som helst under anmälningsperioden gå tillbaka till fliken "Lägg till apotek" och lägga till fler apotek.

5. Om du har anmält dig men vill avanmäla dig, så kan du klicka på den röda knappen "Ta bort min anmälan" under fliken "Översikt".

6. När valet stängs (sista dagen på anmälningsperioden) låses dina val, och det du då har valt i din lista blir din anmälan, som du kommer att bli placerad efter i lottningen. Din anmälan ska alltså inte skickas någonstans. Kom ihåg att kontrollera att din lista är korrekt några dagar innan valet stängs.

Du kan alltid se dina önskemål efteråt genom att gå in på "Mina valda apotek"