Instruktion för ansökan om VFU

Ansökan om VFU-placering sker enbart via apoteksfarmaci.nu

Steg-för-steg instruktioner

För att kunna anmäla dig till lottningen av VFU-platser behöver du först ha registrerat ett konto. Registrering görs genom att klicka på "Registrering" längst upp till höger på sidan. Att registrera konto görs bara en gång, första gången du anmäler dig. Anmälan inklusive önskemål av apotek, se nedan, görs däremot till varje VFU-tillfälle.


Anmälan till VFU-tillfälle

1. Kontrollera att du har möjlighet att uppfylla behörighetskraven till VFU-kursen du vill anmäla dig till via specifik information på ditt eget lärosätes lärplattform/hemsida. Om du har restmoment, gör en plan för hur du ska bli klar med dessa i tid. För mer information angående behörighetskrav och restmoment, gå till "Behörighetskrav och kontroller"

2. När anmälningstiden har börjat kan du logga in, och gå till" Min sida". Du ser då vilka VFU-tillfällen som är tillgängliga (och även tidigare tillfällen som du eventuellt har anmält dig till). VFU-tillfällena är döpta med år och termin (t.ex. 2018 HT) samt en förkortning som talar om vilken studentkategori och termin på utbildningen det gäller. För receptarietillfällena framgår även om det gäller första eller andra halvan av terminen.

Förklaring av förkortningarna:

  • R6-1 = Receptarier termin 6,  period (OBS! detta tillfälle gäller även apotekare i Umeå på termin 6)
  • R6-2 = Receptarier termin 6, period (gäller även apotekare i Umeå på termin 6)
  • A5 = Apotekare termin (Göteborg)
  • A6 = Apotekare termin 6 (Uppsala)
  • A10 = Apotekare termin 10 (Göteborg, Uppsala, Umeå)
  • KU2 = Kompletteringsutbildning termin (Göteborg, Uppsala)

3. Observera att om du går en utbildning som har mer än ett VFU-tillfälle så kommer du att se alla dessa tillfällen, så var noggrann och välj rätt! Välj aktuell VFU-period genom att klicka på grön knapp "Anmäl mig till detta VFU-tillfälle".

4. Du kommer då till fliken "Översikt". Här kryssar du bara i om du söker förtur till placering. Läs mer om vad som gäller kring förtur och restmoment under  sidorna "Vem kan få förtur".

5. För att spara, klicka på grön knapp "Uppdatera min anmälan" (du kan också välja att ta bort din anmälan genom att klicka på "Ta bort min anmälan").


Önskemål av apotek

1. För att rangordna apotek, gå till fliken ”Lägg till apotek”  (om du redan har anmält dig kommer du hit genom att klicka på "Min sida", och sen knappen "Hantera min studentanmälan").

Här ser du alla apotek som är valbara för dig (d.v.s. enbart platser som är tillgängliga för din studentkategori och den period som du har valt). Apoteken kan filtreras efter ort, län och kedja. Du kan se mer information om respektive apotek genom att klicka på apoteksnamnet.

2. Klicka på de enskilda apotek som du vill välja så läggs ditt/dina val till på din lista av valda apotek. Du kan också  klicka på "Lägg till alla nedan" om du vill välja samtliga apotek alternativt samtliga på en viss ort, ett visst län eller en viss kedja som du sorterat fram. Senaste val läggs alltid till längst ner i din lista. Dina val sparas automatiskt.

OBS! Tänk på att det totalt kan vara upp till 500 studenter som söker VFU-placering på apotek, och rangordnar du inte tillräckligt många apotek så riskerar du att inte få någon placering. Välj alltså så många apotek som möjligt! För att garanteras plats behöver du rangordna samtliga apotek. Hoppa bara över ett apotek om du hellre tar studieuppehåll än gör din VFU på det apoteket. 

Om du ska gå om en VFU-kurs som du påbörjat eller gått tidigare, undvik att välja det apoteket där du hade din tidigare placering.

3. Under fliken "Mina valda apotek" ser du vilka apotek som du har valt och här kan du även ändra din rangordning. Via pilknapparna lägger du den VFU-plats som du helst vill ha överst i listan som nummer 1 och sedan i fallande ordning med den VFU-plats du minst av allt vill ha längst ner i listan. Dina justeringar sparas automatiskt. Vill du ta bort ett apotek från din lista så kan du radera det genom att klicka på den röda knappen med ett vitt kryss.

4. Du kan när som helst under anmälningsperioden gå tillbaka till fliken "Lägg till apotek" och lägga till fler apotek.

5. Om du har anmält dig men vill avanmäla dig, så kan du klicka på den röda knappen "Ta bort min anmälan" under fliken "Översikt".

6. När anmälningstiden går ut låses dina val, och det du då har i din lista blir din anmälan. Anmälan ska alltså inte skickas någonstans. Kom ihåg att kontrollera att din lista är stämmer med dina faktiska önskemål några dagar innan anmälningstiden går ut.

Du kan alltid se dina önskemål efteråt genom att gå in på "Mina valda apotek"