Villkor

Student

Information om PUL/Dataskyddsförordningen

När du registrerar dig på apoteksfarmaci.nu så sparas alla personuppgifter som du anger. Detta görs för att vi ska kunna hantera din ansökan, förhindra förväxling av person och göra en behörighetskontroll för varje enskild student. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som vi har registrerat om dig.Handledare

Information om PUL/Dataskyddsförordningen

Vid godkännande sparas dina personuppgifter i ett handledarregister där personnummer, examen, apotekskedja, senaste apotek, telefonnummer samt uppgifter om genomgångna handledarutbildningar sparas. Endast placeringsansvariga på universiteten samt din kedjas praktiksamordnare kan se ditt personnummer. Den informationen behövs eftersom universiteten ställer krav på regelbunden fortbildning och detta kan följas upp i registret. Vidare förhindras förväxling av person och man kan koppla rätt handledare till ett visst VFU-tillfälle.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som vi har registrerat om dig.