Att göra innan kursstart

I god tid innan kursstart ska du:

Ta kontakt med din handledare/apotek

Gör detta så snart du fått veta din placering. Hör av dig även om du fortfarande saknar några poäng för att få påbörja kursen när placeringen är klar, eller om du står i återbudskön (men var då öppen med detta så att apoteket är införstådd med att du kanske inte kommer).


Hämta in nödvändig information om kursens upplägg och innehåll

Ju bättre förberedd du kommer till kursstarten, desto större chans har du att klara kursen på ett bra sätt! Du förväntas att på egen hand ha tagit del av kursens innehåll och mål - läs mer om vad som gäller för respektive studentkategori  på sidorna

 VFU för receptariestudenter, VFU för apotekarstudenter respektive VFU för kompletteringsutbildningen 

Dessa hittar du direkt under "Start", ladda ner och läs de dokument som gäller din kurs

Du bör också i god tid ta reda på start- och slutdatum för just din kurs och om det finns obligatoriska moment förutom själva arbetet på apoteket. Du hittar dessa tidsplaner under just "Tidsplaner" här på hemsidan. Tänk också på att det kan finnas ytterligare information på ditt lärosätes hemsidor/lärplattform, såsom ett mer detaljerat schema för kursen.


Ordna eventuellt boende


Sammanfatta dina tidigare erfarenheter och förväntningar på kursen

Ladda ner och fyll i relevant dokument nedan. Om inget annat anges ska du ta med den till apoteket första dagen på kursen, alternativt skicka det i förväg till din handledare (beroende på hur ni bestämt vid den tidigare kontakten).

 Receptarier: "Erfarenheter och förväntningar" (word)

Apotekare: "Studieplan" (word) 


Tänk också på detta innan kursen börjar:

  • När du kommer till apoteket blir du en del av apotekets verksamhet
  • På apoteket kommer även du som student att vara företagets ansikte utåt. Du måste därför anpassa kläder och smink efter de regler och riktlinjer som gäller
  • Det är ej tillåtet att snusa, ha parfym, tugga tuggummi eller ringa privata samtal på arbetstid 
  • Det är viktigt att hålla tiderna, ring alltid och meddela om du är försenad eller sjuk
  • Det kan också vara nyttigt att repetera delar av tidigare kurser på programmet