Återbudskö

För dig som saknar placering eller vill byta plats

Vad är återbudskön?

Om du är missnöjd med den VFU-plats du fick i lottningen, eller blev helt utan placering, kan du anmäla dig till den så kallade återbudskön. Det är bara genom återbudskön som det är möjligt att få sen placering efter lottningen eller få möjlighet till att byta plats. Hanteringen sköts av ansvariga vid universiteten och som student får du inte själv kontakta några apotek. De platser som finns tillgängliga via återbudskön är dels de som blev över efter lottningen, dels de som blir lediga när andra studenter avanmäler sig från VFU. 

Om du fick en placering vid lottningen behåller du den platsen under tiden du står i återbudskön. Får du inte en annan placering genom återbudskön så fortsätter det alltså att vara din plats, och får du en ny placering så tas samtidigt den tidigare platsen bort. 

Innan du anmäler dig till återbudskön är det viktigt att du noga läser igenom informationen nedan samt under  "Hur man anger sina önskemål". OBS! Notera att om ansökan är felaktigt ifylld eller oklar riskerar du att inte få någon ny plats, alternativt bli omplacerad till ett sämre val än ditt ursprungliga!


När och hur kan man anmäla sig till återbudskön?

Anmälan till återbudskön öppnar kort efter att placeringarna är klara, och håller öppet ett par veckor. Datum hittar du under "Tidsplan och scheman" samt  under "Min sida".

Anmälan till återbudskön görs direkt via sidan, under återbudsköns anmälningsperiod. Om du gör en sen anmälan och inte tidigare haft kontakt med ansvarig vid ditt lärosäte, så behöver du först av allt ta kontakt med ansvarig så att en första behörighetskontroll kan göras. Om ansvarig bedömer att du har möjlighet att kunna gå VFU-kursen så kopplas du till den kommande terminen och kan följa stegen nedan.  


Så här gör du steg för steg:

  1. Logga in, och gå till ”Min sida
  2. Klicka på den blå knappen "Hantera min anmälan"
  3. Gå därefter till fliken ”Återbudskö” och fyll i dina önskemål enligt instruktionerna som du hittar under "Hur man anger sina önskemål"
  4. Klicka på ”Skapa anmälan
  5. Därmed är det klart, men om du vill kan du ändra dina önskemål under hela anmälningsperioden och du kan alltid dra tillbaka din ansökan i efterhand.


Hur görs placeringar via återbudskön?

Placering sker manuellt, i turordning, och börjar göras efter att anmälan till återbudskön har stängt. Om du fick en placering vid lottningen behåller du den platsen under tiden du står i återbudskön. Får du inte en annan placering genom återbudskön så fortsätter det alltså att vara din plats. 


Omvänd turordning 

För placering via återbudskön tillämpas följande turordning: studenter med förtur placeras först, därefter studenter utan förtur men med lottnummer och sist eventuellt sent anmälda studenter. För studenter som anmält sig i tid, är behöriga för placering och fick lottnummer i lottningen, används en omvänd turordning baserat på lottnummer. Detta innebär att den student som hade ett högt lottnummer i lottningen nu istället kommer högt upp i återbudskön.

Studenter som har gjort en sen anmälan hamnar längst bak i återbudskön enligt principen att den med tidigt anmälningsdatum hamnar före de med senare anmälningsdatum. Denna princip gäller även oplacerade studenter som varit obehöriga vid lottningen och sedan blivit behöriga. 


Vem är behörig att få en plats?

För att få en placering via återbudskön får du inte ha några restmoment, utan ska ligga i fas med din utbildning. För de flesta program innebär det att du måste uppfylla kraven för att få påbörja VFU-kursen. För information om hur detta definieras på just din utbildning, se ditt lärosätes lärplattform/hemsida eller kontakta den som är ansvarig. Om du inte var behörig när ordinarie anmälan till återbudskön stängde, är det ditt ansvar att meddela ansvarig vid ditt lärosäte att du uppfyller kraven för att få en placering via återbudskön.


När görs placeringar?

När en plats på en ort som du har anmält intresse för blir ledig och du står näst på tur kommer du att direkt omplaceras till detta apotek, d.v.s. du kommer inte att tillfrågas om du fortfarande vill ha platsen. Det är därför viktigt att du endast ställer dig i kö till områden/orter/apotek där du verkligen vill ha placering. Observera att endast en placering ordnas via återbudskön, du kan inte få en ny placering om du redan fått en plats genom återbudskön. Placeringar via återbudskön kan vanligtvis göras t.o.m några veckor innan kursstart.

Om du ångrar dig innan du har blivit omplacerad och istället vill behålla placeringen du fick i lottningen ska du meddela ansvarig vid ditt lärosäte detta samt avanmäla dig från återbudskön omedelbart.

Vi kan inte i förväg säga om du kommer att kunna få placering via återbudskön, eller när placeringar görs kommer att göras. Allt hänger på vilka apotek som blir lediga, vilka andra studenter som anmält sig till återbudskön och när du själv uppfyller kraven för att få en plats. Många apotek drar också tillbaka sina ursprungliga platser om de inte får någon student placerad vid ordinarie lottningen, vilket innebär att vi alltid måste dubbelkolla med dem innan vi kan göra en placering. Och det kan ta väldigt olika tid att få besked från apoteken – allt från några timmar upp till några veckor. Måste vi kolla med flera apotek så kan det dra ut ännu längre innan vi kan meddela dig som student om du har fått en plats.