Återbudskö

För dig som saknar placering eller vill byta plats

Vad är återbudskön?

Om du är missnöjd med den VFU-plats du fick i lottningen, eller blev helt utan placering, kan du anmäla dig till den så kallade återbudskön. Det är bara genom återbudskön som det är möjligt att få sen placering efter lottningen eller få möjlighet till att byta plats. Hanteringen sköts av ansvariga vid universiteten och som student får du inte själv kontakta några apotek. De platser som finns tillgängliga via återbudskön är dels de som blev över efter lottningen,  dels de som blir lediga när andra studenter avanmäler sig från VFU. Om du fick en placering vid lottningen  behåller du den platsen under tiden du står i återbudskön. Får du inte en annan placering genom återbudskön så fortsätter det alltså att vara din plats, och får du en ny placering så tas samtidigt den tidigare platsen bort. 

Innan du anmäler dig till återbudskön är det viktigt att du noga läser igenom informationen nedan samt under  "Hur man anger sina önskemål". OBS! Notera att om ansökan är felaktigt ifylld eller oklar riskerar du att inte få någon ny plats, alternativt bli omplacerad till ett sämre val än ditt ursprungliga!

När kan man anmäla sig?

Anmälan till återbudskön öppnar vanligtvis kort efter att placeringarna är klara, och håller öppet ett par veckor. Datum hittar du under "Tidsplan och scheman" samt  under "Min sida".

Hur anmäler man sig till återbudskön?

Anmälan till återbudskön görs direkt via sidan, under den period som återbudskön hålls öppen. Om du gör en sen anmälan och inte tidigare haft kontakt med ansvarig vid ditt lärosäte, så behöver du först av allt ta kontakt med ansvarig så att en första behörighetskontroll kan göras. Om ansvarig bedömer att du har möjlighet att kunna gå VFU-kursen så kopplas du till den kommande terminen och kan följa stegen nedan.  

Så här gör du steg för steg:

  1. Logga in, och gå till ”Min sida
  2. Klicka på den blå knappen "Hantera min anmälan"
  3. Gå därefter till fliken ”Återbudskö” och fyll i dina önskemål enligt instruktionerna som du httar under "Hur man anger sina önskemål"
  4. Klicka på ”Skapa anmälan
  5. Därmed är det klart, men om du vill kan du ändra dina önskemål under hela anmälningsperioden och du kan alltid dra tillbaka din ansökan i efterhand.

Turordning vid placering via återbudskön

För placering via återbudskön tillämpas följande turordning: studenter med förtur placeras först, därefter studenter utan förtur men med lottnummer och sist eventuellt sent anmälda studenter. För studenter som anmält sig i tid, är behöriga för placering och fick lottnummer i lottningen, används en omvänd turordning baserat på lottnummer. Detta innebär att den student som hade ett högt lottnummer i lottningen nu istället kommer högt upp i återbudskön.

Studenter som har gjort en sen anmälan hamnar längst bak i återbudskön enligt principen att den med tidigt anmälningsdatum hamnar före de med senare anmälningsdatum. Denna princip gäller även oplacerade studenter som varit obehöriga vid lottningen och sedan blivit behöriga. 

Placering via återbudskön

För all placering via återbudskön ska studenter vara behöriga för tillträde till kursen eller motsvarande. Detta innebär att du inte får ha några restmoment, utan ska ligga i fas med din utbildning. För mer information om hur detta definieras på just ditt lärosäte, se informationen på ditt lärosätes lärplattform/hemsida eller kontakta ansvarig vid ditt lärosäte.

Placering sker manuellt, i turordning, och börjar göras efter att anmälan till återbudskön har stängt. Om du fick en placering vid lottningen  behåller du den platsen under tiden du står i återbudskön. Får du inte en annan placering genom återbudskön så fortsätter det alltså att vara din plats. Om en plats på en ort som du har anmält intresse för blir ledig och du står näst på tur kommer du att direkt omplaceras till detta apotek, d.v.s. du kommer inte att tillfrågas om du fortfarande vill ha platsen. Det är därför viktigt att du endast ställer dig i kö till områden/orter/apotek där du verkligen vill ha placering. Om du ångrar dig innan du har blivit omplacerad och istället vill behålla placeringen du fick i lottningen ska du meddela ansvarig vid ditt lärosäte detta samt avanmäla dig från återbudskön omedelbart.

Observera att endast en placering ordnas via återbudskön, du kan inte få en ny placering om du redan fått en plats genom återbudskön.

Vi kan inte i förväg säga om en student kommer att kunna få placering via återbudskön, eller ens ungefär när placeringar görs i återbudskön. Vi kan heller inte - varken före eller efter anmälan - säga vilken chans till placering någon student har. Utöver att turordnings- och placeringsregler gör att det sker vid olika tidpunkter för olika studenter, så måste vi kontrollera vilka platser som har angetts som önskemål som faktiskt är aktuella fortfarande – och det är rätt vanligt att apoteken ändrar sig om att ta emot. Så fort vi kan bekräfta en matchning så genomför vi placeringen. Men eftersom det tar väldigt olika tid att få besked från apoteken – allt från några timmar upp till några veckor – och då det i vissa fall räcker att dubbelkolla med 1 apotek och i andra fall måste vi dubbelkolla med flera apotek, så går det aldrig att säga när specifika studenters placeringar kan göras. 

Placeringar via återbudskön kan vanligtvis göras t.o.m några veckor innan kursstart.