Ekonomi och ersättning

Att göra VFU kan innebära ökade omkostnader för boende och resor, utöver studiemedel kan det därför finnas vissa möjligheter att få extra ersättning. Läs om apotekens ekonomiska ersättningar till studenter här.

Under VFU-perioden står många av kedjorna/apoteken för viss ekonomisk ersättning. Villkor och nivåer för ersättning är olika för olika apoteksaktörer och för VFU på Apotekarprogrammets termin 5 och 6  gäller inte samtliga ersättningar. Har du frågor runt apotekens ersättningar ska du vända dig direkt till respektive apoteksaktör, se kontaktuppgifter under respektive kedjas information.


Du som är student vid Uppsala eller Umeå universitet kan vända dig till ditt universitet om du skulle hamna på ett apotek där ingen ersättning erbjuds. I detta fall kan studenter vid UU kontakta sin placeringsansvarig och studenter vid UmU sin kursansvarig för mer information. I övrigt, alltså om du har placering på ett apotek som tillhör någon av kedjorna, kan du inte ansöka om ersättning från ditt lärosäte för VFU på apotek.