Grundutbildning för handledare - förberedelsematerial

Här hittar du filmer och material kopplat till Handledarutbildningen. Du kan använda detta för att repetera eller fördjupa dig inför att du får en ny student

Förberedelse inför grundutbildning

Förberedelsetid cirka 4 timmar


Instruktioner

Inför handledarutbildningen finns ett antal kortare inspelade föreläsningar som du ska titta på samt läsa den överenskommelse som finns mellan apoteken och universiteten innan du kommer till den fysiska utbildningen. Filmerna går igenom bakgrunden och organisationen kring den verksamhetsförlagda utbildningen för de farmaceutiska utbildningarna för att skapa en förståelse och kunskap om helheten. Överrenskommelsen som finns längst ner på sidan beskriver hur samarbetet mellan universiteten och apotekskedjorna ser ut, vilka krav som ett apotek och handledare ska uppfylla för att kunna ta emot studenter mm.

I samband med att du tittar på föreläsningarna finns ett antal kortare instuderingsfrågor som du jobbar med att besvara för att bearbeta informationen.

Innehållet i filmerna och svaren på frågorna kommer att diskuteras vid olika sessioner under de två dagar vi ses på utbildningen.


Instuderingsfrågor

 • Vad står förkortningen VFU för?
 • Vilka aktörer har skrivit under den nationella  
 • Överenskommelsen om genomförande av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på apotek för farmaciutbildningar i Sverige?
 • Varför är överenskommelsen viktig för dig i din roll som handledare?
 • Hur väl uppfyller ditt apotek och du som handledare de kvalitetskrav som tas upp i bilaga 2 i överenskommelsen?
 • Vad specificeras i en kursplan?
 • Hur kan man använda sig av bedömningsmallen under kursens gång?
 • Vilka praktiska saker är bra att tänka på innan studenten kommer?
 • Hur mycket lästid har studenten?
 • Vad ska studenten göra på sin lästid?
 • Hur kan du följa upp vad studenten gjort på lästiden?
 • Vad ska du handleda för studentkategori kommande termin? 
 • Vilka olika utbildningar är det som gör VFU på apotek och från vilka olika universitet kan de komma? Inspelade föreläsningar


Samspelet mellan apotek och universitet


Studenttyper som gör VFU på apotek


Planering, introduktion och genomförande av praktik
Introducera din student


Planera din praktikperiodHandledningsmöten och att koppla teori och praktik


Länk till film Handledningsmöten (För närvarande går det inte att lägga filmen direkt på sidan, därav ett felmeddelande nedan som inte heller går att ta bort, men ni ska inte logga in. Vänligen använd istället denna länk för att se filmen)


Läslänkar


Läs dessutom den information och instruktioner som finns här på apoteksfarmaci.nu. Under "För apotek" hittar du information som riktar sig direkt till er ute på apoteken, medan du under "Start" finner information som är gemensam för handledare och studenter,


Bilder från utbildningen

Bilder från föreläsningar om vetenskapliga basen

Handouts från föreläsningen om vetenskapliga basen: Föreläsning PDF

Handouts från moment om lärstilar: Handouts lärstilar PDF

HL Planera mål&Aktivtet (pdf) 

HL pedagogisk modell (pdf)

Länk till avhandlingen om praktik

Bilder från bedömningspasset

Bedömning

Tips från tidigare handledare 
(Vill du ha Att göra-lista/kalender i Excel
maila [email protected] )

Utvärdering

Vi är tacksamma för era idéer och kommentarer om utbildningen! Fyll gärna i kursutvärderingen anonymt på nedanstående länk:

Utvärdering