För praktiksamordnare

Är du ny praktiksamordnare?

Välkommen! På den här sidan kan du se vem/vilka hos universiteten som har ansvar för platsanmälan, VFU-placering respektive termin och våra utbildningar. Huvudansvaret för samordning av VFU-placeringar och handledarutbildningar alterneras mellan de olika lärosätena, medan kontaktpersonerna för platsanmälan är fasta.

Läs också igenom övriga sidor under denna flik, som innehåller information till apoteken, men som även du behöver ha koll på. Du är också varmt välkommen att själv gå våra utbildningar, det ger en hel del insikter i hur det är att vara handledare ute på apoteken. Här hittar du de filmer vi använt på de digitala handledarutbildningarna under pandemin som kan vara till hjälp i din roll att stötta apoteken: 


Grundläggande dokument för samordnare:

Manual samordnare (pdf)

Årshjul VFU praktiksamordnare (pdf)

Överenskommelse lärosäten apoteksbransch 2021 (pdf)

Överenskommelse 2021 bilaga 1-4 (pdf)

Överenskommelse 2021 bilaga 5 GDPR (pdf)


Vill du vet mer om hur VFU-placeringsprocessen går till för studenterna? Läs under fliken För studenter, och sedan finns mer detaljerad information på övriga sidor under fliken.


Frågor och funderingar? Hör av dig till din kontaktperson, se nedan. Kontaktuppgifter till oss på universiteten hittas under fliken kontaktuppgifter.  Observera dock att det gäller frågor från er, och om personal på era apotek har frågor så ska ni inte hänvisa dem direkt till oss utan i första hand själva försöka svara på deras frågor, men självklart ska ni höra av er till oss om ni behöver stöd för att kunna svara på frågor från apoteken.


Samordning på universiteten

Terminssamordning VFU-placering  

HT 2023 Terminssamordnare: Helena Paulsson, Göteborgs universitet 

                      Biträdande terminssamordnare: Lisa Klein, Uppsala universitet

VT 2024 Terminssamordnare:  Andy Wallman, Umeå universitet 

                     Biträdande terminssamordnare:  Catharina Olsson, Göteborgs universitet


Kontaktpersoner vid frågor

AB - Andy Wallman, Umeå universitet

AH och enskilda apotek - Lisa Klein,  Uppsala universitet

KA och AG - Catharina Olsson, Göteborgs universitet

 DA - Andy Wallman, Umeå universitet


Handledarutbildning

Grundutbildning januari 2024 Ulyana Munoz Acuna, Linnéuniversitetet 

Grundutbildning Uppsala september 2023 Andy Wallman, Umeå universitet