För praktiksamordnare

Är du ny praktiksamordnare?

Välkommen! På den här sidan kan du se vem/vilka hos universiteten som har ansvar för platsanmälan, VFU-placering resp. termin och våra utbildningar. Huvudansvaret för samordning av VFU-placeringar och handledarutbildningar alterneras mellan de olika lärosätena, medan kontaktpersonerna för platsanmälan är fasta.

Läs också igenom övriga sidor under denna flik, som innehåller information till apoteken, men som även du behöver ha koll på. Du är också varmt välkommen att själv gå våra utbildningar, det ger en hel del insikter i hur det är att vara handledare ute på apoteken. 


Grundläggande dokument för samordnare:

Manual samordnare (pdf)

Årshjul VFU praktiksamordnare (pdf)


Vill du vet mer om hur VFU-placeringsprocessen går till för studenterna? Läs under fliken För studenter, och sedan finns mer detaljerad information på övriga sidor under fliken.


Frågor och funderingar? Kontaktuppgifter till oss på universiteten hittas under fliken kontaktuppgifter


Samordning på universiteten

Terminssamordning VFU-placering  

HT 2020 Terminssamordnare: Anna Nilsson, Göteborgs universitet

                      Biträdande terminssamordnare: Lisa Klein, Uppsala universitet

VT 2021 Terminssamordnare: Catharina Olsson, Göteborgs universitet 

                     Biträdande terminssamordnare: Andy Wallman, Umeå universitet

HT 2021 Terminssamordnare: Lisa Klein, Uppsala universitet

                      Biträdande terminssamordnare:  Anna Nilsson, Göteborgs universitet


Kontaktpersoner platsanmälan

AB - Andy Wallman, Umeå universitet

AH och enskilda apotek - Lisa Klein,  Uppsala universitet

KA - Catharina Olsson, Göteborgs universitet

AG och LA - Anna Nilsson, Göteborgs universitet


Handledarutbildning

Grundutbildning Göteborg och Uppsala januari 2020 Catharina Olsson, Göteborgs universitet

Grundutbildning Uppsala september 2020 Andy Wallman, Umeå universitet

Grundutbildning Göteborg januari 2021 Ulyana Muñoz Acuña, Linnéuniversitetet


Fortbildning HT 2019  Catharina Olsson, Göteborgs universitet

Fortbildning HT 2020  Christina Ljungberg Persson, Göteborgs universitet

Powered by Froala Editor