För praktiksamordnare

Är du ny praktiksamordnare?

Välkommen! På den här sidan kan du se vem/vilka hos universiteten som har ansvar för platsanmälan, VFU-placering resp. termin och våra utbildningar. Huvudansvaret för samordning av VFU-placeringar och handledarutbildningar alterneras mellan de olika lärosätena, medan kontaktpersonerna för platsanmälan är fasta.

Läs också igenom övriga sidor under denna flik, som innehåller information till apoteken, men som även du behöver ha koll på. Du är också varmt välkommen att själv gå våra utbildningar, det ger en hel del insikter i hur det är att vara handledare ute på apoteken. 


Grundläggande dokument för samordnare:

Manual samordnare (pdf)

Årshjul VFU praktiksamordnare (pdf)


Vill du vet mer om hur VFU-placeringsprocessen går till för studenterna? Läs under fliken För studenter, och sedan finns mer detaljerad information på övriga sidor under fliken.


Frågor och funderingar? Kontaktuppgifter till oss på universiteten hittas under fliken kontaktuppgifter.  Observera dock att det gäller frågor från er, om personal på era apotek har frågor så ska ni inte hänvisa dem direkt till oss utan i första hand själva försöka svara på deras frågor, men självklart ska ni höra av er till oss om ni behöver stöd för att kunna svara på frågor från apoteken.


Samordning på universiteten

Terminssamordning VFU-placering  

HT 2021 Terminssamordnare: Lisa Klein, Uppsala universitet

                      Biträdande terminssamordnare:  Anna Nilsson, Göteborgs universitet

VT 2022 Terminssamordnare: Andy Wallman, Umeå universitet 

                     Biträdande terminssamordnare: Catharina Olsson, Göteborgs universitet 

HT 2022 Terminssamordnare: Lisa Klein, Uppsala universitet

                      Biträdande terminssamordnare:  Helena Paulsson, Göteborgs universitet 


Kontaktpersoner platsanmälan

AB - Andy Wallman, Umeå universitet

AH och enskilda apotek - Lisa Klein,  Uppsala universitet

KA - Catharina Olsson, Göteborgs universitet

AG och LA - Helena Paulsson, Göteborgs universitet


Handledarutbildning

Grundutbildning januari 2022 Christina Ljungberg Persson, Göteborgs universitet

Grundutbildning Göteborg januari 2021 Ulyana Muñoz Acuña, Linnéuniversitetet

Grundutbildning Uppsala september 2021 Charlotta Heijkensköld, Uppsala universitet


Fortbildning HT 2020  Christina Ljungberg Persson, Göteborgs universitet

Fortbildning HT 2021  Andy Wallman, Umeå universitet

Powered by Froala Editor