Uppsala universitet

Placeringsansvarig

frågor om ansökan och placeringarna, samt förturs-, återbuds- och behörighetsärenden

Lisa Klein

E-post:  [email protected]

Telefon: 018-471 50 85

Boka gärna besök via mejl eller telefon. Drop-in i mån av tid.

Lisa Klein
Uppsala universitet
Studentservice farmaci, medicin och vård
Box 586
751 23 Uppsala

Kompletteringar: Vid ansökningar om förtur/tillgodoräknande av tidigare studier/meddelande av resttentor: skicka ditt intyg/dina kopior/blanketter till  adressen ovan, eller lämna in i postlådan utanför Studentservice för farmaci på BMC, A4:1. Observera att nya intyg/kopior/blanketter ska skickas/lämnas in för varje termin du ansöker.

Kursansvariga

frågor om t.ex. schema, förkortad VFU och annat som gäller själva VFU-kursen

Charlotta Heijkenskjöld

Kursansvarig för A10 och K2 på VT 

E-post: [email protected]
Telefon: 018-471 43 69

Uppsala universitet
Box 580
751 23 Uppsala


Sofia Wallenberg

Kursansvarig för A10 och K2 på HT och R6 på VT

E-post: [email protected]
Telefon: 018-471 4489

Uppsala universitet
Box 580
751 23 Uppsala


Johanna Villén

Kursansvarig för R6  HT19

E-post: [email protected]

Uppsala universitet
Box 580
751 23 Uppsala


Powered by Froala Editor