Uppsala universitet

Placeringsansvarig

frågor om ansökan och placeringarna, samt förturs-, återbuds- och behörighetsärenden

Lisa Klein

E-post:  [email protected]

Telefon: 018-471 50 85

Boka besök via mejl eller telefon. 

Lisa Klein

Uppsala universitet

Studentservice farmaci, medicin och vård
Box 586
751 23 Uppsala

Kompletteringar: Vid ansökningar om förtur/tillgodoräknande av tidigare studier/meddelande av resttentor: Skanna och mejla ditt intyg/dina kopior/blanketter till e-postadressen ovan. Ev. läkarintyg ska även lämnas in i original eller som vidimerad kopia via postlådan utanför Studentservice för farmaci på BMC, A4:1, eller skickas in med post. Övrig dokumentation, exempelvis restmomentsblanketten och personbevis, räcker det att mejla in. Observera att nya intyg/kopior/blanketter ska skickas/lämnas in för varje termin du ansöker.

Kursansvariga

frågor om t.ex. schema, förkortad VFU och annat som gäller själva VFU-kursen

Charlotta Heijkenskjöld

Ansvarig receptarieprogrammet termin 6

E-post: [email protected]
Telefon: 018-471 43 69

Uppsala universitet
Box 580
751 23 Uppsala


Sofia Wallenberg

Kursansvarig för aptekarprogrammet termin 6 

E-post: [email protected]
Telefon: 018-471 4489

Uppsala universitet
Box 580
751 23 Uppsala


Nicklas Bunta Sundin

Kursansvarig för apotekarprogrammet termin 10 samt kompletteringsutbildning

E-post: [email protected].se

Uppsala universitet
Box 580
751 23 Uppsala


Powered by Froala Editor