Tillgänglighetsredogörelse för Apoteksfarmaci

Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet samt Linnéuniversitetet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur Apoteksfarmaci uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.


Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Apoteksfarmaci som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].


Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] så att vi får veta att problemet finns.


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.


Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

 • En del webbsidors titlar motsvarar inte webbsidornas innehåll eller syfte. [WCAG 2.4.2 (A)]
 • En del textrubriker motsvarar inte textens ämne eller syfte. [WCAG 2.4.6 (AA)]
 • En del webbsidor har instruktioner som innehåller beskrivningar av komponenters sensoriska kännetecken. [WCAG 1.3.3 (A)]
 • En del webbsidor har funktioner som inte nås genom tangentbordsnavigering. [WCAG 2.1.1 (A)]
 • En del webbsidor har ologisk ordning för tangentborgsnavigering. [WCAG 2.4.3 (A)]
 • Fokusmarkering vid tangentbordsnavigering är otydlig för en del element. [WCAG 2.4.7 (AA)]
 • Skipplänkar som möjliggör direkt fokus på huvudinnehåll via tangentbordsnavigering saknas. [WCAG 2.4.1 (A)]
 • En del webbsidor har information vid hover som inte kvarstår vid muspekarens rörelse över informationen. [WCAG 1.4.13 (AA)]
 • Det finns information som blir otillgänglig och det blir nödvändigt att skrolla både horisontellt och vertikalt för bredd på 320 CSS-pixlar respektive höjd på 256 CSS-pixlar. [WCAG 1.4.10 (AA)] 
 • Innehåll blir svår- samt otillgängligt vid zoomning. [WCAG 1.4.4 (AA)]
 • Det finns länkar som endast presenteras med en färgskillnad mot övrig text. [WCAG 1.4.1 (A)]
 • Det finns länktext som inte uppfyller kraven för kontrastvärdet. [WCAG 1.4.3 (AA)]
 • Det finns text som inte uppfyller kraven för kontrastvärdet. [WCAG 1.4.3 (AA)]
 • Fokusmarkering vid navigering med hjälp av tangentbordet uppfyller inte kraven för kontrastvärdet. [WCAG 1.4.11 (AA)]
 • Interaktiva komponenter uppfyller inte kraven för kontrastvärdet. [WCAG 1.4.11 (AA)]
 • Informationsbärande grafik uppfyller inte kraven för kontrastvärdet. [WCAG 1.4.11 (AA)]
 • Textalternativ för bilder upp inte kraven för kontrastvärdet. [WCAG 1.4.3 (AA)]
 • Det saknas textalternativ för många av webbplatsens bilder samt ikoner. [WCAG 1.1.1 (A)]
 • Videofilmer saknar undertexter. [WCAG 1.2.2 (A)]
 • Videofilmer saknar syntolkning. [WCAG 1.2.5 (AA)]
 • Videofilmer saknar transkription där syntolkning inte används. [WCAG 1.2.3 (A)]
 • Semantik presenteras inte på ett korrekt sätt med HTML. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Interaktiva element är inte tolkningsbara utan synförmåga. [WCAG 1.3.3 (A)]
 • Det finns länkar vars namn inte förklarar dess innehåll. [WCAG 2.4.4 (A)] [WCAG 2.4.9 (AAA)]
 • Knappar är inte namngivna enligt element för HTML. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Det finns användargränssnittskomponenter som inte är korrekt angivna med HTML och saknar roll samt ett namn och värde som kan läsas av maskin. [WCAG 4.1.2 (A)]
 • Det finns tabeller, listor, ledtexter, kopplade element, landmärken och dess tillhörande komponenter som inte är namngivna enligt element för HTML eller ARIA-attribut. Det saknas även information i en del element. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Tabeller saknar beskrivande text. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Det finns användargränssnittskomponenter med text där namnet inte kan läsas av maskin. [WCAG 2.5.3 (A)]
 • Det finns inmatningsfält som saknar autocomplete-attribut och korrekt typvärde. [WCAG 1.3.5 (AA)]
 • Det finns inmatningsfält där etiketter eller instruktioner saknas. Det finns interaktiva komponenter där etiketter eller instruktioner saknas. [WCAG 3.3.2 (A)]
 • Kopplade element kan inte läsas av maskin. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Det finns etiketter som inte är anslutna till dess tillhörande komponent. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Det finns obligatoriska eller frivilliga ifyllnadsfält som saknar en beskrivning för hur fälten är markerade och vilka fält det gäller. [WCAG 3.3.2 (A)]
 • Det finns etiketter som inte anger vad som ska matas in i kopplat fält. [WCAG 2.4.6 (AA)]
 • Det finns instruktioner som enbart visas med hjälp av färg. [WCAG 1.4.1 (AA)]
 • Det finns fält där felaktig inmatning i ett fält inte belyses och förklaras med ord. Detsamma gäller när inmatad information försöker sändas. [WCAG 3.3.1 (A)]
 • Det finns felaktig inmatning som inte leder till förslag för korrekt inmatning. [WCAG 3.3.3 (AA)]
 • Statusmeddelanden är inte korrekt angivna med HTML. [WCAG 4.1.3 (AA)]
 • Det finns fel i HTML-kod. [WCAG 4.1.1 (A)]
 • Samma funktion benämns på olika sätt på webbplatsen. [WCAG 3.2.4 (AA)]
 • Omkopplares status är inte möjliga att läsa genom att använda känsel eller hörsel. [WCAG 5.6.1]
 • Dokument är inte tillgänglighetsanpassade enligt avsnitt 10 i EN 301 549.


Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Apoteksfarmaci.

Senaste bedömningen gjordes den 4 oktober 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 augusti 2022.