VFU för apotekarstudenter

På vilka orter finns utbildningen?

Apotekarutbildningar ges för närvarande vid Göteborgs universitet, Umeå universitet samt Uppsala universitet. 

Apotekarprogrammet är en 5-årig utbildning som omfattar sammanlagt 6 månaders verksamhetsförlagd utbildning (VFU), vilket är i enlighet med det EU-direktiv som reglerar yrkeskvalifikationer för apotekare inom EU.


När gör studenterna VFU?

Upplägget på utbildningarna på de olika orterna skiljer sig åt vilket också innebär att innehållet och perioderna för de verksamhetsförlagda utbildningarna kan skilja sig åt beroende på var studenter gör sin utbildning. Slutmålet för vad studenterna ska kunna efter genomförd utbildning är dock detsamma oavsett var studenterna genomfört sin utbildning.

För de olika utbildningsorterna gäller följande:


Göteborgs universitet
Göteborgs universitet har intag av studenter till apotekarprogrammet en gång per år.
Apotekarprogrammet i Göteborg fördelar VFU:n på två perioder. Den första perioden infaller under termin 5 och omfattar ca 6 veckor och en VFU-period på ca 20 veckor ges på termin 10.


Umeå universitet
Umeå universitet har intag till sitt apotekarprogram en gång per år. VFU-perioden är uppdelad på två perioder där en första VFU-period (samma som Receptariepraktiken) på ca 10 veckor ges på termin 6 (vårtermin) och en VFU-period på ca 16 veckor ges på termin 10 (vårtermin). Studenter som läser apotekarprogrammet på Umeå universitet har möjlighet att efter 3 år ansöka om receptarielegitimation. Detta innebär att studenter som gör sin VFU på termin 10 i de flesta fall redan har en receptarielegitimation och yrkeserfarenhet som receptarie.


Uppsala universitet
Uppsala universitet har intag till sitt apotekarprogram två gånger per år vilket innebär att apotekarstudenter erbjuds VFU under både höst- och vårtermin.

Den första VFU-perioden infaller under termin 6 och den andra på termin 10.
VFU på termin 6 ges i början av terminen och är ca 9 veckor.
VFU på termin 10 ges början av terminen och är 16-17 veckor.


Förkunskapskrav

Det finns behörighetskrav till samtliga VFU-kurser. Ytterligare information finns på lärosätenas hemsidor/lärplattformar.