VFU för apotekarstudenter

På vilka orter finns utbildningen?

Apotekarutbildningar ges för närvarande vid Göteborgs universitet,  Umeå universitet samt Uppsala universitet. 

Apotekarprogrammet är en 5-årig utbildning som omfattar sammanlagt 6 månaders verksamhetsförlagd utbildning (VFU), vilket är i enlighet med det EU-direktiv som reglerar yrkeskvalifikationer för apotekare inom EU. Om en student har arbetslivserfarenhet från svenska apotek som uppfyller universitetets riktlinjer kan studenten beviljas 1 månads förkortning (se mer information under "Att göra innan kursen"). 

När gör studenterna VFU?

Upplägget på utbildningarna på de olika orterna skiljer sig åt vilket också innebär att innehållet och perioderna för de verksamhetsförlagda utbildningarna kan skilja sig åt beroende på var studenter gör sin utbildning. Slutmålet för vad studenterna ska kunna efter genomförd utbildning är dock detsamma oavsett var studenterna genomfört sin utbildning.

För de olika utbildningsorterna gäller följande:

Göteborgs universitet
Göteborgs universitet har intag av studenter till apotekarprogrammet en gång per år.
Apotekarprogrammet i Göteborg fördelar VFUn  på två perioder. Den första perioden infaller under termin 5 och omfattar ca 6 veckor  och en VFU-period på ca 20 veckor ges på termin 10.


Umeå universitet

Umeå universitet har intag till sitt apotekarprogram en gång per år.  VFU-perioden är uppdelad på två perioder där en första VFU-period (samma som Receptariepraktiken)  på ca 10 veckor ges på termin 6 (vårtermin) och en VFU-period på ca 16 veckor ges på termin 10 (vårtermin). Studenter som läser apotekarprogrammet på Umeå universitet har möjligget att efter 3 år ansöka om receptarielegitimation. detta innebär att studenter som gör sin VFU på termin 10 i de flesta fall redan har en receptarielegitimation och yrkeserferenhet som receptarie.


Uppsala universitet

Uppsala universitet har intag till sitt apotekarprogram två gånger per år vilket innebär att apotekarstudenter erbjuds VFU under både höst- och vårterminen.

Från och med våren 2020 ges VFU på apotekarprogrammet på termin 6 och på termin 10.
VFU på termin 6 ges i början av terminen och är ca 9 veckor (kursen ges för första gången våren 2020)
FU på termin 10 ges under 6 månader med vid terminsstart. Från och med våren 2022 kommer VFU-tiden på termin 10 förändras.


Mer exakta tider för kurserna hittar du under "Tidsplaner och schema"

Förkunskapskrav

För studenter som påbörjar sin VFU på termin 10 gäller att studenten ska ha genomgått samtliga programmets kurser med godkänt resultat. De olika lärosätena har olika regler för vad som gäller kring fördjupningsprojekt på termin 9 som förkunskapskrav.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor