Behörighetskrav och kontroller

För att få påbörja din VFU måste du uppfylla kursens förkunskapskrav

Vilka är förkunskapskraven för att få göra VFU?

Varje kurs har sina egna förkunskapskrav, som finns beskrivna i respektive kursplan. Du hittar vanligtvis kursplanen på ditt lärosätes hemsida/lärplattform. Är du osäker på vilka förkunskapskrav som gäller bör du kontakta din studievägledare eller motsvarande innan du ansöker om VFU-placering. Se under Kontaktuppgifter för respektive lärosäte. Notera att det ofta finns särskilda krav för att få delta i lottningen av platser som skiljer sig från behörighetskraven för att få gå kursen, se nedan under "Vem får delta i lottningen?"

Om du har tentor eller andra kursmoment efter dig som krävs för att ska  bli behörig att påbörja din VFU behöver du ha en plan för hur du ska ta igen dessa. Är du student vid Göteborgs universitet gäller att du även måste inkomna med en genomtänkt och realistisk studieplan senast samma dag som ansökan om VFU-placering stänger. Mer information om vad som krävs finns under Studieplaner GU. Observera att du som läst på GU enligt en äldre utbildningsplan (F2APO eller MAPOY) och planerar att påbörja TAF100 måste kontakta studievägledare för upprättande av individuell studieplan och eventuell komplettering för behörighet till kurs.


När och hur görs behörighetskontroller?

Både inför lottning och inför kursstart gör respektive lärosäte behörighetskontroller av de studenter som har anmält sig via apoteksfarmaci.nu. Även behörighetskontroller däremellan görs. Det är ditt ansvar att se till att alla kurser/kursmoment som du är godkänd i är inrapporterade i tid så att dessa behörighetskontroller blir korrekta, och att själv meddela ansvarig vid ditt lärosäte om du inte längre kommer att kunna uppfylla förkunskapskraven.

Har du läst kurser som inte ingår i ditt utbildningsprogram, till exempel utomlands eller vid andra lärosäten, och som inte syns i Ladok men som du vill tillgodoräkna dig vid behörighetskontrollen, måste du skicka in en vidimerad kopia på ditt tillgodoräknande:

  • Umeå universitet - till studievägledare
  • Uppsala universitet  - till placeringsansvarig
  • Göteborgs universitet, apotekarstudenter - som pdf-fil till placeringsansvarig


Vem får delta i lottningen?

Du bör endast ansöka om VFU-placering om du har en realistisk chans att uppfylla förkunskapskraven i tid. Studenter som inte bedöms ha en realistisk chans att bli behöriga kommer vanligtvis att sättas på "väntelista" och får inte delta i lottningen (däremot kan man ofta anmäla sig via återbudskön). Exakt vilka krav som ställs i detta steg skiljer sig också mellan lärosätena och beror på hur respektive program är upplagt och vilka möjligheter det finns att gå upp på omtentor vid olika tider på året.


När måste jag senast vara behörig?

Återigen skiljer det sig något mellan lärosäten och kurser, och information finns i respektive kursplan/på ditt lärosätes hemsida/lärplattform. Kontakta ditt lärosäte om du är osäker på vad som gäller för just dig.