Umeå universitet

KursansvarigAndy Wallman

E-post:  [email protected] 

Telefon: 070-5500971

Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Farmaci

Umeå universitet


Kursmaterial för studenter finns på Cambro/Canvas.Studievägledare

[email protected]