Välkommen till Apoteksfarmaci!

Här hanteras VFU-placering på apotek för farmacistudenter

Dessa sidor är ett samarbete mellan Göteborgs universitet,  Uppsala universitet, Umeå universitet samt Linnéuniversitetet. De gäller för VFU-placeringar på apotek inom samtliga apotekar- och receptarieprogram i Sverige samt kompletteringsutbildningar för apotekare och receptarier med examen från land utanför EU/EES.


Är du student och ska anmäla dig till VFU kommande termin, gå direkt till "För studenter" för mer information om hur du går till väga.  Kursspecifika uppgifter hittar du på respektive lärosätes studentportal.

Är du apotekschef eller studenthandledare och och vill anmäla in VFU-platser, gå till "För apotek" för att se vilka krav som finns på apotek respektive handledare för att ta emot en student samt hur man anmäler sig.  

På sidorna hittar du också information om de olika utbildningarna med tidsplaner för kurserna och placeringsprocessen samt kontaktuppgifter till VFU-ansvariga vid respektive lärosäte.

Inloggning? 
Mycket av informationen på dessa sidor kommer du åt utan att logga in, undataget är placeringsspecifika uppgifter. Information om hur du får inloggningsuppgifter hittar du under "För studenter" respektive "För apotek".


Aktuellt

För äldre nyheter, se under Nyheter