När du har fått en student placerad

Hur vet man om man har fått en student placerad? Hur ska man förbereda sig?

Lottning och placering

När lottningen görs placeras samtliga studenter direkt via systemet. Då kan ni logga in och se om ni har fått någon student.  På startsidan möts ni då av meddelandet nedan (har man inte fått någon student står det ingen särskild information i detta steg).

.

Gå därefter till ”Praktikplatser”. För varje period ser ni hur många platser ni har anmält in, vilken studentkategori det gäller och vem som är handledare samt om ni har fått en student placerad eller inte. Notera att kategorin "Apotekare" även inkluderar apotekare med en utländsk apotekarexamen som går kompletteringsutbildning. Ni ser även namn och kontaktuppgifter på studenten/erna som har blivit placerade hos er. Samtidigt ser studenterna var de har blivit placerade samt kontaktuppgifter till apoteket och namn på handledaren, och uppmanas att snarast ta kontakt med er. 


Att förbereda sig för att ta emot studenten

När man vet att man har fått en student placerad är det viktigt att ta del av de kursspecifika dokument som gäller kursens upplägg. För receptarieutbildningarna gäller i stort sett samma riktlinjer och dokument oavsett från vilket lärosäte studenten kommer från, men för apotekarstudenterna skiljer det sig åt lite mer. Klicka på rätt utbildning på tillhörande sidor i menyn för att läsa mer om upplägg och riktlinjer som gäller just den student du ska ha kommande period. 

För att se vilka datum som resp. student kommer att göra sin VFU, gå till startsidan, klicka på "Tidsplaner och schema", för höstterminen alternativt vårterminen


Vad händer om ni inte längre kan ta emot studenten?

Om något händer efter att placeringarna har gjorts som gör att ni inte längre kan ta emot studenten måste ni snarast meddela detta till er kedjas VFU-samordnare. Denna meddelar i sin tur den som samordnar VFU för lärosätena den terminen som kontaktar berört lärosäte (som meddelar studenten).  Apoteket ska inte själv försöka hitta en lösning, utan det är kedjornas VFU-samordnare som lämnar förslag och lärosätena som beslutar. Dessa studenter omplaceras manuellt, i första hand med en geografiskt likvärdig plats inom samma kedja.

OBS! Har ni INTE fått någon student placerad hamnar ert apotek automatiskt i den så kallade "återbudskön" och kan även komma ifråga för placering om ett annat apotek hoppar av. Det är alltså fortfarande viktigt att ni genast meddelar er VFU-samordnare om det skulle bli ändrade förhållanden som gör att ni inte längre står till förfogande att ta emot en student.

Enskilda apotek, som inte tillhör någon kedja, kontaktar lärosätenas terminssamordnare.


Vad innebär återbudskön?

Studenter som fick en plats långt ner på sin önskelista, eller blev helt utan placering vid lottningen kan anmäla sig till den så kallade återbudskön. De platser som finns tillgängliga via återbudskön är dels de som blev över efter lottningen, dels de som blir lediga när andra studenter avanmäler sig från VFU. Läs mer om hur placering via återbudskön går till under "För studenter"/"Återbudskön".