Uppsala universitet

Apotekare lång VFU (termin 10  samt kompletteringsutbildning för farmaceuter med utländsk examen)

Höstterminen 2019

Kursansvarig: Sofia Wallenberg, [email protected]

Uppstartsmöte för handledare: 

  • Apotekarstudenter:  Uppstartsmöte hålls för handledare hålls 9 september kl 15.00-16.00 och 10 september kl 08.00-09.00. Samma information ges vid både tillfällena - välj det som passar bäst.
  • Kompletteringsutbildning för utländska farmaceuter: Uppstartsmöte hålls för handledare hålls 10 september kl 15.00-16.30.

Under mötet som hålls via webben går kursansvarig igenom upplägget för terminens kurs, nyheter inför terminen, bedömningsgrunder och svarar på frågor. Möteslänk skickas ut till berörda handledare ca en vecka innan mötet.


15 september

Kursen startar. Då 15/9 är en söndag startar kursen den 16/9.

16 september

Kursintroduktion med webföreläsning  från universitetet

17 september

Kursstart på apoteket 

21 oktober- 25 oktober

Universitetsvecka  1

Slutet av januari

Universitetsvecka 2

14 mars

Kursen  är slut (14/2 för studenter med förkortad praktik)

Lediga dagar och halvdagar

1 november

halvdag (4h)

23 december-1 januari

ledig


Vårterminen 2020

Kursansvarig: Charlotta Heijkenskjöld, [email protected]

Uppstartsmöte för handledare: 
Apotekarstudenter:
Utländska farmaceuter:

Under mötet som hålls via webben går kursansvarig igenom upplägget för terminens kurs, nyheter inför terminen, bedömningsgrunder och svarar på frågor. Möteslänk skickas ut till berörda handledare ca en vecka innan mötet.


3 februari

Kursen startar med kursintroduktion via webben. Närvaro i Uppsala krävs ej.


Kursstart på apoteket 


Universitetsvecka  1


Universitetsvecka 2

31 juli  

Kursen  är slut (30/6 för studenter med förkortad VFU)

Lediga dagar och halvdagar

Samtliga röda dagar är lediga dagarApotekare kort VFU (termin 6)

Vårterminen 2020

Kursansvarig: 

Uppstartsmöte för handledare: 

Under mötet som hålls via webben går kursansvarig igenom upplägget för terminens kurs, nyheter inför terminen, bedömningsgrunder och svarar på frågor. Möteslänk skickas ut till berörda handledare ca en vecka innan mötet.


20 januari

Kursstart på universitetet


Kursstart på apoteket


Sista dag på apoteket 

24 mars

Kursavslutning på universitetet

Lediga dagar och halvdagar

Samtliga röda dagar är lediga dagar


  Receptarie (termin 6)

Höstterminen 2019

Kursansvarig:  Johanna Villén, [email protected].se

Uppstartsmöte för handledare: Uppstartsmöte hålls för handledare hålls 29/10 kl 08.00-09.00 alternativt 15.00-16.00.

Under mötet som hålls via webben går kursansvarig igenom upplägget för terminens kurs, nyheter inför terminen, bedömningsgrunder och svarar på frågor. Möteslänk skickas ut till berörda handledare ca en vecka innan mötet.


4-5 november                                                      

Kursstart på universitetet

6 november

Kurstart på apoteket

14 januariSista dagen på apoteket
15-16 januariKursavslut på universitetet
 


Lediga dagar


23 december - 1 januari


Vårterminen 2020

Kursansvarig:  Sofia Wallenberg,  [email protected]

Uppstartsmöte för handledare: 

Under mötet som hålls via webben går kursansvarig igenom upplägget för terminens kurs, nyheter inför terminen, bedömningsgrunder och svarar på frågor. Möteslänk skickas ut till berörda handledare ca en vecka innan mötet.


25 mars

Kursstart på universitetet


Kursstart på apoteket


Sista dag på apoteket 

5 juni

Kursavslutning på universitetet

Lediga dagar och halvdagar

Samtliga röda dagar är lediga dagar


  


Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor