Uppsala universitet, apotekare och kompl.utbildning

Apotekare lång VFU (termin 10  samt kompletteringsutbildning för farmaceuter med utländsk examen)

Höstterminen 2021

Kursansvarig: Nicklas Bunta Sundin, [email protected].se

Frågestund för handledare: 14 september kl 15-17

Inför kursstarten kommer det att finnas inspelat material som går igenom kursinnehåll, regler riktlinjer och praktiska tips för handledare. Utöver detta erbjuds handledare som vill träffa kursansvarig och/eller har frågor infor handledandet att komma in på frågestunden förhandledare. Under denna tid hålls ingen föreläsning utan det förtutsätts att kurahandledning och annat material är genomgången så att varje handledare som vill kan kommain och ställa och få svar på sina frågor. Möteslänk skickas ut till berörda handledare ca en vecka innan mötet.


15 september

Kursintroduktion för studenter med webföreläsning  från universitetet

16 september

Kursstart på apoteket

18 oktober- 22 oktober

Universitetsvecka  1

prel januari

Universitetsvecka 2

14 mars

Kursen  är slut (14/2 för studenter med förkortad praktik)

Lediga dagar och halvdagar

29 oktober

halvdag (4h)

23 december-2 januari

ledig


Vårterminen 2022

Kursansvarig: Charlotta Heijkenskjöld, [email protected].se

Uppstartsmöte för handledare:  Meddelas senare

Under mötet som hålls via webben går kursansvarig igenom upplägget för terminens kurs, nyheter inför terminen, bedömningsgrunder och svarar på frågor. Möteslänk skickas ut till berörda handledare ca en vecka innan mötet.

NYTT för våren 2022: Från och med våren 2022 kommer termin 10 VFU:n för apotekare att ändras med anledning av den nya studieordningen för apotekarprogrammet. Detta innebär att studenter på termin 10 på apotekerprogrammet under några terminer gör VFU antingen genom den gamla eller den nya studieordningen. Dessa kurser skiljer sig åt i längd och innehåll. Samtliga studenter startar vid samma tidpunkt men avslutar kursen vid olika tillfällen.
När ni anmäler in att ni vill ha en apotekarstudent termin 10  (period 3 i systemet) så kan du få någon av följande studentkategori:

  • Apotekare termin 10, nya studieordningen: ca 18 veckors VFU. Denna studentkategori har gjort 9 veckors VFU på termin 6
  • Apotekare termin 10 som sedan tidigare är legitimerade recepterier men som kompletterar sin utbildning för att bli apotekare
  • Apotekare termin 10, gamla studieordningen: 26 veckors VFU. Studenter som har arbetslivserfarenhet från apotek kan förkorta sin VFU med 1 månad
  • Kompletteringsutbildning: 26 veckors VFU. Studenter som har arbetslivserfarenhet från apotek kan förkorta sin VFU med 1 månad

Vilken kategori din student tillhör och exakt innehåll i kursen meddelas respektive handledare efter placeringen är gjord.


17 januari

Kursen startar med kursintroduktion via webben. Närvaro i Uppsala krävs ej.

18 januari

Kursstart på apoteket 

7 mars-11 mars

Universitetsvecka  1

prel 20 maj

Sista dag på apoteket för studenter med 18 v VFU

31 juli  

Sista dag på apoteket för studenter med 26 v VFU (30/6 för studenter med förkortad VFU)

Lediga dagar och halvdagar

Samtliga röda dagar är lediga dagarApotekare kort VFU (termin 6)

Höstterminen 2021

Från och med våren 2020 ingår en ca 9 veckor lång VFU-kurs för apotekarstudenter på termin 6, Uppsala universitet. Huvudfokus på kursen kommer att vara egenvårdsrådgivning och kommunikation. 

Kursansvarig: Denize Dargahi, [email protected]

Frågeseminarium för handledare:  25/8 kl. 8.00-8.30 alternativt 26/8 kl. 15.00-15.30

Länk till zoom:  https://uu-se.zoom.us/j/62992243130

30 augusti - 2 septemberKursstart på universitetet
3 septemberKursstart på apoteket
1 oktoberSkicka in halvtidsrapport via mejl
26 oktober Egenvårdstest
26 oktoberSkicka in slutrapport via post samt mejl
27 oktoberSista dag på apoteket
28-29 oktoberKursavslutning på universitetet


Vårterminen 2022

Från och med våren 2020 ingår en ca 9 veckor lång VFU-kurs för apotekarstudenter på termin 6, Uppsala universitet. Huvudfokus på kursen kommer att vara egenvårdsrådgivning och kommunikation. 

Kursansvarig: Sofia Wallenberg, [email protected]

Uppstartsmöte för handledare: Datum meddelas senare

17-20 januari

Kursstart på universitetet

21 januari

Kursstart på apoteket

21 mars

Sista dag på apoteket 

22-23 mars

Kursavslutning på universitetet

Lediga dagar och halvdagar

Samtliga röda dagar är lediga dagar