Uppsala universitet, apotekare

Apotekare lång VFU (termin 10  samt kompletteringsutbildning för farmaceuter med utländsk examen)

Höstterminen 2019

Kursansvarig: Sofia Wallenberg, [email protected]

Uppstartsmöte för handledare: 

  • Apotekarstudenter:  Uppstartsmöte hålls för handledare hålls 9 september kl 15.00-16.00 och 10 september kl 08.00-09.00. Samma information ges vid både tillfällena - välj det som passar bäst.
  • Kompletteringsutbildning för utländska farmaceuter: Uppstartsmöte hålls för handledare hålls 10 september kl 15.00-16.30.

Under mötet som hålls via webben går kursansvarig igenom upplägget för terminens kurs, nyheter inför terminen, bedömningsgrunder och svarar på frågor. Möteslänk skickas ut till berörda handledare ca en vecka innan mötet.


15 september

Kursen startar. Då 15/9 är en söndag startar kursen den 16/9.

16 september

Kursintroduktion med webföreläsning  från universitetet

17 september

Kursstart på apoteket 

21 oktober- 25 oktober

Universitetsvecka  1

27-31 januari

Universitetsvecka 2

14 mars

Kursen  är slut (14/2 för studenter med förkortad praktik)

Lediga dagar och halvdagar

1 november

halvdag (4h)

23 december-1 januari

ledig


Vårterminen 2020

Kursansvarig: Charlotta Heijkenskjöld, [email protected]

Uppstartsmöte för handledare:  
Apotekarstudenter: 27/1 kl 15.00-16.00 alternativt 28/1 kl 08.00-09.00
Utländska farmaceuter: 28/1 kl 15.00-16.30

Under mötet som hålls via webben går kursansvarig igenom upplägget för terminens kurs, nyheter inför terminen, bedömningsgrunder och svarar på frågor. Möteslänk skickas ut till berörda handledare ca en vecka innan mötet.


3 februari

Kursen startar med kursintroduktion via webben. Närvaro i Uppsala krävs ej.

4 februari

Kursstart på apoteket 

9 mars-13 mars

Universitetsvecka  1

11-15 maj

Universitetsvecka 2

31 juli  

Kursen  är slut (30/6 för studenter med förkortad VFU)

Lediga dagar och halvdagar

Samtliga röda dagar är lediga dagarApotekare kort VFU (termin 6)

Vårterminen 2020

Från och med våren 2020 ingår en ca 9 veckor lång VFU-kurs för apotekarstudenter på termin 6, Uppsala universitet. Huvudfokus på kursen kommer att vara egenvårdsrådgivning och kommunikation. Mer information kommer att publiceras på www.apoteksfarmaci.nu under december 2019.

Kursansvarig: Charlotta Heijkenskjöld, [email protected] 

Frågestund inför terminstart för handledare:  13/1 kl 15.00-16.00 alternativt 14/1 kl 08.00-09.00

Första veckan i januari kommer en inspelad föreläsning för handledare finnas tillgänglig där vi går igenom upplägget för kursen regler och riktlinjer samt  bedömningsgrunder. Föreläsningen kans ses vid valfri tidpunkt och bör aven ses av apotekchef och om möjligt andra kollegor som ska handleda studenten.

En vecka innan kursen startar bjuds handledare in för en frågestund via webben där ni ges möjlighet att "träffa" kursansvarig för terminen samt ställa eventuella frågor som finns inför att studenten ska komma. Möteslänk skickas ut till berörda handledare ca en vecka innan mötet. Inför frågestunden ska handledaren tagit del av information som finns i kurshandledning och den inspelade informationsföreläsningen.

Kurshandledning och annat material till kursen finns här.


20 januari

Kursstart på universitetet

23 januari

Kursstart på apoteket

20 mars

Sista dag på apoteket 

23-24 mars

Kursavslutning på universitetet

Lediga dagar och halvdagar

Samtliga röda dagar är lediga dagar