Uppsala universitet, apotekare och kompl.utbildning

Information: Apotekare lång VFU (termin 10  samt kompletteringsutbildning för farmaceuter med utländsk examen)

Från och med våren 2022 kommer termin 10 VFU:n för apotekare att ändras med anledning av den nya studieordningen för apotekarprogrammet. Detta innebär att studenter på termin 10 på apotekerprogrammet under några terminer gör VFU antingen genom den gamla eller den nya studieordningen. Dessa kurser skiljer sig åt i längd och innehåll. Samtliga studenter startar vid samma tidpunkt men avslutar kursen vid olika tillfällen. Det kommer också vara olika kursansvariga/kontaktpersoner på universitetet. Se mer information nedan.

När ni anmäler in att ni vill ha en apotekarstudent termin 10  (period 3 i systemet) så kan du få någon av följande studentkategori:

  • Apotekare termin 10, nya studieordningen: ca 16 veckors VFU. Denna studentkategori har gjort ca 10 veckors VFU på termin 6
  • Apotekare termin 10 som sedan tidigare är legitimerade recepterier men som kompletterar sin utbildning för att bli apotekare
  • Apotekare termin 10, gamla studieordningen: 26 veckors VFU. Studenter som har arbetslivserfarenhet från apotek kan förkorta sin VFU med 1 månad
  • Kompletteringsutbildning: 26 veckors VFU. Studenter som har arbetslivserfarenhet från apotek kan förkorta sin VFU med 1 månad

Vilken kategori din student tillhör och exakt innehåll i kursen meddelas respektive handledare efter placeringen är gjord.Hösterminen 2023

HT23: Apotekare termin 10, nya studieordningen: ca 16 veckors VFU

Kursansvarig: Sofia Wallenberg, [email protected].se

Introduktion för handledare: Inför kursstarten kommer det att finnas inspelat material som går igenom kursinnehåll, regler riktlinjer och praktiska tips för handledare som ett komplement till den skriftliga kurshandledningen. De inspelade materialen och kurshandledning kommer att mejlas ut samt publiceras på denna sida.

Frågestund inför kursstart: Måndagen den 21 augusti kl. 8-8:30 alt. 16-16:30 (två tillfällen för HL att välja mellan)

Du kan logga in i mötesrummet när som helst under de angivna tiderna och ställa frågor om kursen eller om det är något i kursmaterialet som är svårt att förstå.

För handledare som handleder en leg receptarie som kompletterar till apotekare finns ett särskilt informationstillfälle måndagen den 16 okt. kl. 8-8:30.

Här hittar du länken till frågestuden: Zoom-länk till frågestund

Övergripande tidsplan:

28 augustiKursen startar med kursintroduktion via webben för studenterna. Närvaro i Uppsala krävs ej.
29 augustiKursstart på apoteket (obs! studenter som har receptarielegitimation startar på apoteket 24 oktober)
16 -20 oktoberUniversitetsvecka  1 - Närvaro i Uppsala krävs.
24 oktoberStart för studenter som tidigare har en receptarielegitimation
8 decemberSista dagen på apoteket
12 januari (2024)Kursens sista dag
Lediga dagar och halvdagar
Samtliga röda dagar är lediga dagar
HT23: Apotekare termin 10, gamla studieordningen samt kompletteringsutbildningsstudenter: ca 26 veckors VFU

Kontaktperson: Nicklas Bunta Sundin, [email protected].se

Inför kursstarten kommer det att finnas inspelat material som går igenom kursinnehåll, regler riktlinjer och praktiska tips för handledare. Utöver detta erbjuds handledare som vill träffa kursansvarig och/eller har frågor inför handledandet att komma in på frågestunden för handledare. Vid frågestunden hålls ingen föreläsning utan det förutsätts att kurshandledning och annat material är genomgånget så att varje handledare som vill kan komma in och ställa och få svar på sina frågor. Möteslänk skickas ut till berörda handledare ca en vecka innan mötet.

Introduktionsfilm för handledare: Regler och riktlinjer under VFU:n (37 min)

Introduktionsfilm för handledare: Kursinnehåll och bedömning (33 min)

Frågestund för handledare:  Drop in tider under Måndagen den 21 augusti mellan kl. 8.00-10.00 via zoom: 

Övergripande tidsplan:

28 augustiKursen startar med kursintroduktion via webben för studenterna. Närvaro i Uppsala krävs ej.
29 augustiStudentens första dag på apoteket
16 oktober-20 oktoberUniversitetsvecka  1
23 oktoberStudenter åter från Uppsalaveckan
26 januariSista dag på apoteket för studenter med 5 månaders VFU
28 februari  Sista dag på apoteket för studenter med 6 månaders VFU
Lediga dagar och halvdagar
Samtliga röda dagar är lediga dagar
HT23: Apotekare kort VFU (termin 6)

Från och med våren 2020 ingår en ca 9 veckor lång VFU-kurs för apotekarstudenter på termin 6, Uppsala universitet. Huvudfokus på kursen kommer att vara egenvårdsrådgivning och kommunikation. 

Kursansvarig: Sara Joher, [email protected]

Uppstartsmöte för handledare: 

För er som är nya som handledare eller vill ha en uppfräschning av informationen kring kursen finns det filmer att titta på.  Även apotekschef från berörda apotek och personal i egenvården, som kommer att handleda studenten, kan självklart också titta på dessa filmer, så ni som är handledare får gärna vidarebefordra länk till filmerna.

Filmerna tar upp kursens innehåll, upplägg och lite andra tips och erfarenheter som kan vara bra för er som handledare att ta del av inför att er student kommer. Informationen i dessa filmer är samma information som ges till studenten vid kursstart och ska se som ett komplement till informationen i kurshandledningen.

 Uppstartsfilmer:

 Film 1

Film 2

 

Frågestund

Efter att ni tagit del av filmerna och det medskickade materialet kan det självklart finnas frågor som ni behöver få besvarade. Därför erbjuder vi ett frågestund där ni får möjlighet att ställa frågor. Även apotekschef från berörda apotek och/eller personal i egenvården, som kommer att handleda studenterna, är välkomna att delta, så ni som är handledare får gärna vidarebefordra inbjudan.

Mötet kommer att hållas som ett webbmöte via Zoom och tar ca. 30 minuter. Två tider erbjuds.

Datum: XX/XX 

Tid: kl 08.00- 08.30 alt kl 13.00-13.30

Zoomlänk:

16-17 januariKursstart med universitetet via zoom
18 januariKursstart på apoteket
15 mars


Egenvårdstest på apoteket (valfri tid med viktigt att avsätta 2 h för handledarna att genomföra testet med studenten)

17 marsSista dag på apoteket
20-21 marsKursavslutning på universitetet
Lediga dagar och halvdagar
Samtliga röda dagar är lediga dagar
Vårterminen 2023

VT23: Apotekare termin 10, nya studieordningen: ca 16 veckors VFU

Kursansvarig: Sofia Wallenberg, [email protected].se

Introduktion för handledare: Inför kursstarten kommer det att finnas inspelat material som går igenom kursinnehåll, regler riktlinjer och praktiska tips för handledare som ett komplement till den skriftliga kurshandöedningen. De inspelade materialet och kurshandledning kommer att mejlas ut.

Frågestund inför kursstart: Måndagen den 9 januari kl. 8-8:30 alt. 16-16:30

Inför kursstarten erbjuds du som handledare att träffa kursanvarig via zoom vid denna länk. Du kan då logga in i mötes rummet när som helst under de angivna tiderna och ställa frågor om kursen eller om det är något i kursmaterialet som är svårt att förstå.

Övergripande tidsplan:

16 januariKursen startar med kursintroduktion via webben för studenterna. Närvaro i Uppsala krävs ej.
17 januariKursstart på apoteket (obs att studenter som har receptarielegitimation startar på apoteket 15 mars)
6 mars-10 marsUniversitetsvecka  1
14 marsStart för studenter som tidigare har en receptarielegitimation
16 majSista dagen på apoteket
4 juniKursens sista dag
Lediga dagar och halvdagar
Samtliga röda dagar är lediga dagar

VT23: Apotekare termin 10, gamla studieordningen samt kompletteringsutbildningsstudenter: ca 26 veckors VFU

Kontaktperson: Nicklas Bunta Sundin, [email protected].se

Inför kursstarten kommer det att finnas inspelat material som går igenom kursinnehåll, regler riktlinjer och praktiska tips för handledare. Utöver detta erbjuds handledare som vill träffa kursansvarig och/eller har frågor inför handledandet att komma in på frågestunden för handledare. Vid frågestunden hålls ingen föreläsning utan det förutsätts att kurshandledning och annat material är genomgånget så att varje handledare som vill kan komma in och ställa och få svar på sina frågor. Möteslänk skickas ut till berörda handledare ca en vecka innan mötet.

Introduktionsfilm för handledare: Regler och riktlinjer under VFU:n (37 min)

Introduktionsfilm för handledare: Kursinnehåll och bedömning (33 min)

Frågestund för handledare:  Drop in tider under Torsdagen den 12 januari mellan kl. 10.00-12.00 via zoom vid denna länk.

Övergripande tidsplan:

16 januariKursen startar med kursintroduktion via webben för studenterna. Närvaro i Uppsala krävs ej.
17 januariKursstart på apoteket
6 mars-10 marsUniversitetsvecka  1
13 marsStudenter åter från Uppsalaveckan
16 juniSista dag på apoteket för studenter med 5 månaders VFU
14 juli  Sista dag på apoteket för studenter med 6 månaders VFU
Lediga dagar och halvdagar
Samtliga röda dagar är lediga dagar
VT23: Apotekare kort VFU (termin 6)

Från och med våren 2020 ingår en ca 9 veckor lång VFU-kurs för apotekarstudenter på termin 6, Uppsala universitet. Huvudfokus på kursen kommer att vara egenvårdsrådgivning och kommunikation. 

Kursansvarig: Sara Joher, [email protected]

Uppstartsmöte för handledare: 

För er som är nya som handledare eller vill ha en uppfräschning av informationen kring kursen finns det filmer att titta på.  Även apotekschef från berörda apotek och personal i egenvården, som kommer att handleda studenten, kan självklart också titta på dessa filmer, så ni som är handledare får gärna vidarebefordra länk till filmerna.

Filmerna tar upp kursens innehåll, upplägg och lite andra tips och erfarenheter som kan vara bra för er som handledare att ta del av inför att er student kommer. Informationen i dessa filmer är samma information som ges till studenten vid kursstart och ska se som ett komplement till informationen i kurshandledningen.

 Uppstartsfilmer:

 Film 1

Film 2

 

Frågestund

Efter att ni tagit del av filmerna och det medskickade materialet kan det självklart finnas frågor som ni behöver få besvarade. Därför erbjuder vi ett frågestund där ni får möjlighet att ställa frågor. Även apotekschef från berörda apotek och/eller personal i egenvården, som kommer att handleda studenterna, är välkomna att delta, så ni som är handledare får gärna vidarebefordra inbjudan.

Mötet kommer att hållas som ett webbmöte via Zoom och tar ca. 30 minuter. Två tider erbjuds.

 Datum: 13/1 

Tid: kl 08.00- 08.30 alt kl 13.00-13.30

Zoomlänk: https://uu-se.zoom.us/j/65779291600

16-17 januariKursstart med universitetet via zoom
18 januariKursstart på apoteket
15 mars


Egenvårdstest på apoteket (valfri tid med viktigt att avsätta 2 h för handledarna att genomföra testet med studenten)

17 marsSista dag på apoteket
20-21 marsKursavslutning på universitetet
Lediga dagar och halvdagar
Samtliga röda dagar är lediga dagar