Uppsala universitet, apotekare och kompl.utbildning

Apotekare lång VFU (termin 10  samt kompletteringsutbildning för farmaceuter med utländsk examen)

NYTT för våren 2022: Från och med våren 2022 kommer termin 10 VFU:n för apotekare att ändras med anledning av den nya studieordningen för apotekarprogrammet. Detta innebär att studenter på termin 10 på apotekerprogrammet under några terminer gör VFU antingen genom den gamla eller den nya studieordningen. Dessa kurser skiljer sig åt i längd och innehåll. Samtliga studenter startar vid samma tidpunkt men avslutar kursen vid olika tillfällen. Det kommer också vara olika kursansvariga/kontaktpersoner på universitetet. Se mer information nedan.

När ni anmäler in att ni vill ha en apotekarstudent termin 10  (period 3 i systemet) så kan du få någon av följande studentkategori:

  • Apotekare termin 10, nya studieordningen: ca 16 veckors VFU. Denna studentkategori har gjort ca 10 veckors VFU på termin 6
  • Apotekare termin 10 som sedan tidigare är legitimerade recepterier men som kompletterar sin utbildning för att bli apotekare
  • Apotekare termin 10, gamla studieordningen: 26 veckors VFU. Studenter som har arbetslivserfarenhet från apotek kan förkorta sin VFU med 1 månad
  • Kompletteringsutbildning: 26 veckors VFU. Studenter som har arbetslivserfarenhet från apotek kan förkorta sin VFU med 1 månad

Vilken kategori din student tillhör och exakt innehåll i kursen meddelas respektive handledare efter placeringen är gjord.

Vårterminen 2022

Apotekare termin 10, nya studieordningen: ca 16 veckors VFU

Kursansvarig: Sofia Wallenberg, [email protected].se

Introduktion för handledare: Inför kursstarten kommer det att finnas inspelat material som går igenom kursinnehåll, regler riktlinjer och praktiska tips för handledare som ett komplement till den skriftliga kurshandöedningen. De inspelade materialet och kurshandledning kommer att mejlas ut.

Frågestund inför kursstart: 10/1 kl 8-9 och 10/1 kl 15-16 erbjuds du som handledare att träffa kursanvarig via zoom vid denna länk. Du kan då logga in i mötes rummet när som helst under de angivna tiderna och ställa frågor om kursen eller om det är något i kursmaterialet som är svårt att förstå.

Övergripande tidsplan:

17 januariKursen startar med kursintroduktion via webben för studenterna. Närvaro i Uppsala krävs ej.
18 januariKursstart på apoteket (obs att studenter som har receptarielegitimation startar på apoteket 15 mars)
7 mars-14 marsUniversitetsvecka  1
16 marsStudenter åter från Uppsalaveckan
15 marsStart för studenter som tidigare har en receptarielegitimation
10 majSista dag på apoteket för studenter med 16 v VFU
Lediga dagar och halvdagar
Samtliga röda dagar är lediga dagar


Apotekare termin 10, gamla studieordningen samt kompletteringsutbildningsstudenter: ca 26 veckors VFU

Kursansvarig: Sara Joher, [email protected].se

Frågestund för handledare: 11 januari Klockan: 08:00-10:00

Inför kursstarten kommer det att finnas inspelat material som går igenom kursinnehåll, regler riktlinjer och praktiska tips för handledare. Utöver detta erbjuds handledare som vill träffa kursansvarig och/eller har frågor inför handledandet att komma in på frågestunden för handledare. Vid frågestunden hålls ingen föreläsning utan det förutsätts att kurshandledning och annat material är genomgånget så att varje handledare som vill kan komma in och ställa och få svar på sina frågor. Möteslänk skickas ut till berörda handledare ca en vecka innan mötet.

Introduktionsfilm för handledare: Regler och riktlinjer under VFU:n (37 min)

Introduktionsfilm för handledare: Kursinnehåll och bedömning (33 min)

Övergripande tidsplan:

17 januariKursen startar med kursintroduktion via webben för studenterna. Närvaro i Uppsala krävs ej.
18 januariKursstart på apoteket
7 mars-11 marsUniversitetsvecka  1
14 marsStudenter åter från Uppsalaveckan
17 juniSista dag på apoteket för studenter med 5 månaders VFU
15 juli  Sista dag på apoteket för studenter med 6 månaders VFU
Lediga dagar och halvdagar
Samtliga röda dagar är lediga dagar


Höstterminen 2022

Apotekare termin 10, nya studieordningen: ca 16 veckors VFU

Kontaktperson: Sofia Wallenberg, [email protected] 

Introduktion för handledare: Inför kursstarten kommer det att finnas inspelat material som går igenom kursinnehåll, regler riktlinjer och praktiska tips för handledare som ett komplement till den skriftliga kurshandöedningen. De inspelade materialet och kurshandledning kommer att mejlas ut samt publiceras på denna sida.

Frågestund inför kursstart: 24 aug kl. 8-9 alt 15-16 (två tillfällen för HL att välja mellan) Du kan då logga in i mötes rummet när som helst under de angivna tiderna och ställa frågor om kursen eller om det är något i kursmaterialet som är svårt att förstå.
För Handledare som handleder en leg receptarie som kompletterar till apotekare finns ett särskilt informationstillfälle den 14 okt. kl. 8-9.
Länkar till mötet kommer senare.

Övergripande tidsplan:

29 augustiKursen startar med kursintroduktion via webben för studenterna. Närvaro i Uppsala krävs ej.
30 augustiKursstart på apoteket (obs att studenter som har receptarielegitimation startar på apoteket 15 mars)
oktoberUniversitetsvecka  1
oktoberStart för studenter som tidigare har en receptarielegitimation
v 52Sista dag på apoteket för studenter med 16 v VFU
Lediga dagar och halvdagar
Samtliga röda dagar är lediga dagar


Apotekare termin 10, gamla studieordningen samt kompletteringsutbildningsstudenter: ca 26 veckors VFU

Kursansvarig: Nicklas Bunta Sundin, [email protected].se

Frågestund för handledare: 23/8 klockan 8:00-10:00 

Inför kursstarten kommer det att finnas inspelat material som går igenom kursinnehåll, regler riktlinjer och praktiska tips för handledare. Utöver detta erbjuds handledare som vill träffa kursansvarig och/eller har frågor inför handledandet att komma in på frågestunden för handledare. Vid frågestunden hålls ingen föreläsning utan det förutsätts att kurshandledning och annat material är genomgånget så att varje handledare som vill kan komma in och ställa och få svar på sina frågor. Möteslänk skickas ut till berörda handledare ca en vecka innan mötet.

Introduktionsfilm för handledare: Regler och riktlinjer under VFU:n (37 min)

Introduktionsfilm för handledare: Kursinnehåll och bedömning (33 min)

Övergripande tidsplan:

29 augustiKursen startar med kursintroduktion via webben för studenterna. Närvaro i Uppsala krävs ej.
30 augustiKursstart på apoteket
oktoberUniversitetsvecka  1
27 januariSista dag på apoteket för studenter med 5 månaders VFU
28 februariSista dag på apoteket för studenter med 6 månaders VFU
Lediga dagar och halvdagar
Samtliga röda dagar är lediga dagar

Apotekare kort VFU (termin 6)

Vårterminen 2022

Från och med våren 2020 ingår en ca 9 veckor lång VFU-kurs för apotekarstudenter på termin 6, Uppsala universitet. Huvudfokus på kursen kommer att vara egenvårdsrådgivning och kommunikation. 

Kursansvarig: Denize Dargahi, [email protected]

Uppstartsmöte för handledare: Onsdagen 12 januari kl. 8-8:30 alt. fredagen 14 januari kl. 15-15:30

Länk till mötet: https://uu-se.zoom.us/j/68150192563

17-20 januariKursstart på universitetet
21 januariKursstart på apoteket
17 mars


Egenvårdstest på apoteket (valfri tid med viktigt att avsätta 2 h för handledarna att genomföra testet med studenten)

21 marsSista dag på apoteket
22-23 marsKursavslutning på universitetet
Lediga dagar och halvdagar
Samtliga röda dagar är lediga dagarHöstterminen 2022

Från och med våren 2020 ingår en ca 9 veckor lång VFU-kurs för apotekarstudenter på termin 6, Uppsala universitet.

Huvudfokus på kursen kommer att vara egenvårdsrådgivning och kommunikation

Kursansvarig: Denize Dargahi, [email protected]

Frågestund för handledare:  19 augusti kl 8.00-8.30 alt. kl 14.30-15.00

Länk till zoom:  https://uu-se.zoom.us/j/66144397234  

29-30 augustiKursstart på universitetet
31 augustiKursstart på apoteket
24 oktober


Egenvårdstest på apoteket (valfri tid med viktigt att avsätta 2 h för handledarna att genomföra testet med studenten)

26 oktoberSista dag på apoteket
27-28 oktoberKursavslutning på universitetet
Lediga dagar och halvdagar
Samtliga röda dagar är lediga dagar