Uppsala universitet, apotekare och kompl.utbildning

Apotekare lång VFU (termin 10  samt kompletteringsutbildning för farmaceuter med utländsk examen)

Höstterminen 2020

Kursansvarig: Sofia Wallenberg, [email protected]

Uppstartsmöte för handledare: 

  • Apotekarstudenter:  Uppstartsmöte hålls för handledare hålls 9 september kl 15.00-16.00 och 10 september kl 08.00-09.00. Samma information ges vid både tillfällena - välj det som passar bäst.
  • Kompletteringsutbildning för utländska farmaceuter: Uppstartsmöte hålls för handledare hålls 10 september kl 15.00-16.30.

Under mötet som hålls via webben går kursansvarig igenom upplägget för terminens kurs, nyheter inför terminen, bedömningsgrunder och svarar på frågor. Möteslänk skickas ut till berörda handledare ca en vecka innan mötet.


15 september

Kursintroduktion för studenter med webföreläsning  från universitetet

16 september

Kursstart på apoteket

19 oktober- 23 oktober

Universitetsvecka  1

prel 25-29 januari

Universitetsvecka 2

12 mars

Kursen  är slut (14/2 för studenter med förkortad praktik)

Lediga dagar och halvdagar

30 oktober

halvdag (4h)

23 december-1 januari

ledig


Vårterminen 2021

Kursansvarig: Charlotta Heijkenskjöld, charlotta.hei[email protected]

Uppstartsmöte för handledare:  
Apotekarstudenter: Datum meddelas senare
Utländska farmaceuter: Datum meddelas senare

Under mötet som hålls via webben går kursansvarig igenom upplägget för terminens kurs, nyheter inför terminen, bedömningsgrunder och svarar på frågor. Möteslänk skickas ut till berörda handledare ca en vecka innan mötet.


1 februari

Kursen startar med kursintroduktion via webben. Närvaro i Uppsala krävs ej.

2 februari

Kursstart på apoteket 

8 mars-12 mars

Universitetsvecka  1

mitten av maj

Universitetsvecka 2

31 juli  

Kursen  är slut (30/6 för studenter med förkortad VFU)

Lediga dagar och halvdagar

Samtliga röda dagar är lediga dagarApotekare kort VFU (termin 6)

Vårterminen 2021

Från och med våren 2020 ingår en ca 9 veckor lång VFU-kurs för apotekarstudenter på termin 6, Uppsala universitet. Huvudfokus på kursen kommer att vara egenvårdsrådgivning och kommunikation. 

Kursansvarig: Charlotta Heijkenskjöld, [email protected] 


18-21 januari

Kursstart på universitetet

22 januari

Kursstart på apoteket

19 mars

Sista dag på apoteket 

22-23 mars

Kursavslutning på universitetet

Lediga dagar och halvdagar

Samtliga röda dagar är lediga dagarHöstterminen 2020

Från och med våren 2020 ingår en ca 9 veckor lång VFU-kurs för apotekarstudenter på termin 6, Uppsala universitet. Huvudfokus på kursen kommer att vara egenvårdsrådgivning och kommunikation. 

Kursansvarig: Johanna Villén, [email protected].se

Uppstartsmöte för handledare:  26/8 kl 15.00-16.00 alternativt 27/8 kl 08.00-09.00

31 augusti-2 septemberKursstart på universitetet
3 septemberKursstart på apoteket
27 oktoberSista dag på apoteket
28-30 oktoberKursavslutning på universitetet