Uppsala universitet, receptarie

Receptarie (termin 6)

Höstterminen 2022

Kursansvarig:  Nicole Ljungdahl, [email protected].se

Uppstartsmöte för handledare: 25 oktober kl. 15.00-17.00 eller 26 oktober kl. 8.00-10.00

Inför kursstarten kommer det att erbjudas kursintroduktion för handledare då kursansvarig under första timmen  går igenom kursinnehåll, nyheter inför terminen, bedömningsgrunder, regler,  riktlinjer och praktiska tips för handledare. Andra timmen finns det möjligheter för frågestund, det är helt okej att bara vara med på frågestunden. Det kommer vara samma föreläsning bägge dagarna, så välj den tiden som passar dig bäst. Inför kursintroduktionen är det bra om man som handledare har läst igenom TAF-handboken (pdf).  Möteslänk skickas ut till berörda handledare ca en vecka innan mötet.31 oktober- 1 november

Kursstart på universitetet

2 november

Kursstart på apoteket

10 januari

Sista dag på apoteket 

11-12 januari

Kursavslutning på universitetet

Lediga dagar 

23 december - 1 januari


  Vårterminen 2023

Kontaktperson:  Charlotta Heijkenskjöld, [email protected]

Kursintroduktion för handledare: ca en vecka innan kursstart. 

Inför kursstarten kommer det att erbjudas kursintroduktion för handledare då kursansvarig  går igenom kursinnehåll, regler riktlinjer och praktiska tips för handledare. Det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor.  Inför kursintroduktionen är det bra om man som handledare har läst igenom TAF-handboken (pdf). Möteslänk skickas ut till berörda handledare ca en vecka innan mötet.


24-25 mars                                             

Kursstart på universitetet

28 mars

Kurstart på apoteket

31 majSista dagen på apoteket
1-3 juniKursavslut på universitetet
 


Lediga dagar


Samtliga röda dagar är lediga


Powered by Froala Editor