Uppsala universitet, receptarie

Receptarie (termin 6)

Vårterminen 2022

Kursansvarig:  Micklas Bunta Sundin, [email protected].se

Uppstartsmöte för handledare: Datum meddelas senare

Under mötet som hålls via webben går kursansvarig igenom upplägget för terminens kurs, nyheter inför terminen, bedömningsgrunder och svarar på frågor. Möteslänk skickas ut till berörda handledare ca en vecka innan mötet.


24 mars-25 mars

Kursstart på universitetet

28 mars

Kursstart på apoteket

31 maj

Sista dag på apoteket 

1-3 juni

Kursavslutning på universitetet

Lediga dagar och halvdagar

Samtliga röda dagar är lediga dagar


  Höstterminen 2021

Kursansvarig:  Sofia Wallenberg, [email protected]

Kursintroduktion för handledare: 22/10 kl. 8-9 och  kl. 15-16

Länk till kursintro: https://uu-se.zoom.us/j/67706622596

Inför kursstarten kommer det att erbjudas kursintroduktion för handledare då kursansvarig  går igenom kursinnehåll, regler riktlinjer och praktiska tips för handledare. Det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor.  Inför kursintroduktionen är det bra om man som handledare har läst igenom TAF-handboken (pdf). Möteslänk skickas ut till berörda handledare ca en vecka innan mötet.


1-2 november                                                      

Kursstart på universitetet

3 november

Kurstart på apoteket

11 januariSista dagen på apoteket
12-14 januariKursavslut på universitetet
 


Lediga dagar


23 december - 2 januari


Powered by Froala Editor