Uppsala universitet, receptarie

Receptarie (termin 6)

Höstterminen 2021

Kursansvarig:  Sofia Wallenberg, [email protected]

Frågestund för handledare: 22/10 kl. 8-8:30 och 15-15:30

Inför kursstarten kommer det att finnas inspelat material som går igenom kursinnehåll, regler riktlinjer och praktiska tips för handledare. Utöver detta erbjuds handledare som vill träffa kursansvarig och/eller har frågor infor handledandet att komma in på frågestunden förhandledare. Under denna tid hålls ingen föreläsning utan det förtutsätts att kurahandledning och annat material är genomgången så att varje handledare som vill kan kommain och ställa och få svar på sina frågor. Möteslänk skickas ut till berörda handledare ca en vecka innan mötet.


1-2 november                                                      

Kursstart på universitetet

3 november

Kurstart på apoteket

11 januariSista dagen på apoteket
12-14 januariKursavslut på universitetet
 


Lediga dagar


23 december - 2 januari


Vårterminen 2022

Kursansvarig:  Charlotta Heijkenskjöld, [email protected].se

Uppstartsmöte för handledare: Datum meddelas senare

Under mötet som hålls via webben går kursansvarig igenom upplägget för terminens kurs, nyheter inför terminen, bedömningsgrunder och svarar på frågor. Möteslänk skickas ut till berörda handledare ca en vecka innan mötet.


24 mars-25 mars

Kursstart på universitetet

28 mars

Kursstart på apoteket

31 maj

Sista dag på apoteket 

1-3 juni

Kursavslutning på universitetet

Lediga dagar och halvdagar

Samtliga röda dagar är lediga dagar


  


Powered by Froala Editor