Uppsala universitet, receptarie

Receptarie (termin 6)

Höstterminen 2020

Kursansvarig:  Charlotta Heijkenskjöld, [email protected].se

Uppstartsmöte för handledare: Uppstartsmöte hålls för handledare hålls 29/10 kl 08.00-09.00 alternativt 15.00-16.00.

Under mötet som hålls via webben går kursansvarig igenom upplägget för terminens kurs, nyheter inför terminen, bedömningsgrunder och svarar på frågor. Möteslänk skickas ut till berörda handledare ca en vecka innan mötet.


2-3 november                                                      

Kursstart på universitetet

4 november

Kurstart på apoteket

12 januariSista dagen på apoteket
13-15 januariKursavslut på universitetet
 


Lediga dagar


23 december - 1 januari


Vårterminen 2021

Kursansvarig:  Sofia Wallenberg,  [email protected]

Uppstartsmöte för handledare: Datum meddelas senare

Under mötet som hålls via webben går kursansvarig igenom upplägget för terminens kurs, nyheter inför terminen, bedömningsgrunder och svarar på frågor. Möteslänk skickas ut till berörda handledare ca en vecka innan mötet.


25 mars-26 mars

Kursstart på universitetet

27 mars

Kursstart på apoteket

1 juni

Sista dag på apoteket 

2-4 juni

Kursavslutning på universitetet

Lediga dagar och halvdagar

Samtliga röda dagar är lediga dagar


  


Powered by Froala Editor