Apotek

Grundutbildnig för nya handledare september 2019

Grundutbildningen för nya handledare som ska handleda studenter hösten 2019 kommer att vara i Uppsala 11-12 september.

Har du inte gått grundutbildningen tidigare och ska handleda en student till hösten behöver du planera in att gå utbildningen vid detta tillfälle. Du behöver inte anmäla dig till utbildningen

OBS! Att det är ett begränsat antal platser på utbildningen och om platserna blir fulla behöver vi prioritera bland de handledare som arbetar på ett aotek där det inte finns några andra utbildade handledare.

Mer information om utbildningen kommer i juni. Har du frågor  ska du i första hand kontakta din kedjas praktiksamordnare.