Nyheter för studenter

Omplaceringar inför HT

Information om återbudskö och ev. apoteksavhopp

Ett par omplaceringarna av studenter som ställt sig i återbudskön har nu genomförts, men troligtvis kommer inga fler sådana omplaceringar att kunna göras innan sommaren. Övriga som anmält sig står kvar i kön och behåller även sin originalplacering, om en sådan finns. I takt med att platser som varit upptagna blir lediga och att studenter i kön blir behöriga, så fortsätter arbetet med återbudsköplaceringarna kontinuerlig fram till några veckor innan resp. kursstart. Om du anmält dig loggar du själv in på hemsidan för att se om någon förändring skett.

Det händer varje termin att apotek hoppar av. Om apoteket du är placerad på inte längre kan ta emot dig, ska du kontakta ansvarig vid ditt lärosäte, så att ett omplaceringsärende kan startas. Du ska inte själv kontakta några apotek. Vi kommer att skyndsamt försöka att hitta en ny, och i möjligaste mån likvärdig, placering till dig. Tänk dock på att det kan dröja om det inträffar under semestertider.