Nyheter för studenter

Anmälan för HT21 stängd

Nu påbörjas lärosätenas behörighets- och förturskontroller

Om några veckor kommer lottningen av platserna att göras. Fram tills dess görs kontroller på  alla studenter för att avgöra vilka som får möjlighet till placering vid lottningen. Det görs även kontroll av de studenter som ansökt om förtur. Ansvarig(a) vid resp. lärosäte meddelar beslut kring behörighet och förtur. 

Frågor? Kontakta ansvarig för din VFU-kurs: https://apoteksfarmaci.nu/kontaktuppgifter 

Powered by Froala Editor