Göteborgs universitet, apotekare

Apotekare  lång VFU (termin 10 )

Kursansvarig termin 10: Christina Ljungberg Persson, [email protected] 


Vårtermin 2020


20 januari            Kursstart på universitetet

20-23 januari    Föreläsningar på universitetet

27 januari            Första dagen på apoteket

6 mars                    Inlämningsuppgift etikfall inskickad

9-13 mars            Universitetsvecka

10 mars                Tentamen författningar

27 mars                 Halvtidsutvärdering

2 april                     Egenvårdstest

16 april                  Preliminär tid omtentamen författningar (på apoteket)

23 april                  Recepttest

28 april                  Omtest egenvårdstest

30 april                  Inlämningsuppgift kommunikationsfall inskickad

12 maj                    Omtest recepttest

5 juni                       Kursen slut (Handledare skickar in slutrapport)


Tidsplan för de som läser enligt gamla apotekarprogrammet, sex månaders praktik

20 januari            Kursstart på universitetet

20-23 januari    Föreläsningar på universitetet

27 januari            Första dagen på apoteket

6 mars                    Inlämningsuppgift etikfall inskickad

9-13 mars            Universitetsvecka

10 mars                Tentamen författningar

16 april                  Preliminär tid omtentamen författningar (på apoteket)

17 april                  Halvtidsutvärdering

28 april                  Egenvårdstest

30 april                  Inlämningsuppgift kommunikationsfall inskickad

12 maj                    Recepttest

28 maj                    Omtest egenvård

3 juni                       Omtest recept

18 juni                    Kursen slut vid förkortad praktik

17 juli                      Kursen slut (Handledare skickar in slutrapport)

Lediga dagar och halvdagar

9 april halvdag

10-13 april ledig

30 april halvdag

1 maj ledig

21 maj ledig

19 juni ledig


Kompletteringsutbildning för farmaceuter med utländsk examen

Kursansvarig KU: Christina Ljungberg Persson

Vårtermin 2020

20-23 januari    Föreläsningar på universitetet, frivilliga

3 februari             Första dagen på apoteket

6 mars                    Inlämningsuppgift etikfall inskickad

9-13 mars            Universitetsvecka

10 mars                Tentamen författningar

16 april                  Preliminär tid omtentamen författningar (på apoteket)

28 april                  Egenvårdstest

30 april                  Inlämningsuppgift kommunikationsfall inskickad

2 maj                       Halvtidsutvärdering

12 maj                    Recepttest

28 maj                    Omtest egenvård

3 juni                       Omtest recept

31 juli                      Kursen slut  (Handledare skickar in slutrapport)

Lediga dagar och halvdagar

9 april halvdag

10-13 april ledig

30 april halvdag

1 maj ledig

21 maj ledig

19 juni ledig


Apotekare  kort VFU (termin 5 )

Kursansvarig: Tove Hedenrud, [email protected]

Uppstartsmöte för handledare:  Web-möte via Zoom den 6/10 kl. 9.00-10.00  eller 14/10 kl. 14.00-15.00 (man deltar vid ett tillfälle). Länk till mötet kommer att mejlas direkt till berörda handledare.

Hösttermin 2020

26 oktober          Obligatorisk kursstart och föreläsningar på universitetet

28 oktober          VFU-start på apoteket

26 november      Egenvårdstest

27 november      Sista dagen på apoteket. Handledaren skriver slutrapport

30/11                     Återsamling på universitetet. Muntlig utvärdering och beskrivning av inlämningsuppgifter

30/11 - 2/12        Arbete med inlämningsuppgifter och  egenvårdspresentationer

4-5/12                   Egenvårdsseminarier

5/12                       Slutrapport från handledare ska ha inkommit med vanlig post

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor