Göteborgs universitet, apotekare

Apotekare  kort VFU (termin 5)

Kursansvarig: Tove Hedenrud, [email protected]

Uppstartsmöte för handledare:  Web-möte via Zoom som omfattar den information du behöver för att handleda din student. Du deltar vid ett tillfälle, antingen 4/10 kl. 9-10 eller 12/10 kl. 14-15. Länk till mötet kommer att mejlas direkt till berörda handledare. Ingen anmälan behövs.

Hösttermin 2022

24/10   Kursstart på universitetet med obligatoriskt upprop och föreläsningar

26/10   Första dagen på apoteket

24/11   Obligatoriskt egenvårdstest på apoteket

25/11   Sista dagen på apoteket

Detaljer om kursens upplägg, inlämningsuppgifter och rapport från handledare finns i kursens VFU-guide: https://apoteksfarmaci.nu/for-apotek/placerad-student/apotekarprogrammet-goteborg


Apotekare  lång VFU (termin 10) och Kompletteringsutbildning för farmaceuter med utländsk examen

Kursansvarig : Christina Ljungberg Persson, [email protected]

TAF100-nya apotekarprogrammet

AKU240-Kompletteringsprogrammet


Vårtermin 2023 (Preliminär tidsplan)

16 januari                   Kursstart på universitetet (universitetsvecka I)

16-20 januari           Universitetsvecka I 

23 januari                   ALARM

24 januari                   Första dagen på apoteket

6-10 mars                Universitetsvecka II 

7 mars                         Författningstentamen

24 mars                      Halvtidsutvärdering TAF100

6 april                         Skärtorsdag, halvdag ledig 

7 april                         Långfredag, ledig 

10 april                        Annandag påsk, ledig

24 april                      Omtentamen författningar

5 maj                           Halvtidsutvärdering AKU240

18 maj                         Kristi himmelfärdsdag, ledig

26 maj                         Sista dag på apoteket, TAF100

29 maj- 2 juni         Universitetsvecka III

2 juni                           Kursen slut TAF100

5 juni                           Uppsamlingstentamen författningar

6 juni                           Nationaldagen, ledig

23 juni                        Midsommarafton, ledig

30 juni                        Kursen slut AKU240 med förkortning

28 juli                         Kursen slut AKU240