Göteborgs universitet, apotekare

Apotekare  kort VFU (termin 5 )

Kursansvarig: Tove Hedenrud, [email protected]

Uppstartsmöte för handledare:  Web-möte via Zoom, du deltar antingen 7/10 kl. 14-15 eller 12/10 kl. 9-10. Länk till mötet kommer att mejlas direkt till berörda handledare.

Här finns ett schema att skriva ut och sätta upp på apoteket: 

Hösttermin 2021

25 oktober          Obligatorisk kursstart och föreläsningar på universitetet

27 oktober          VFU-start på apoteket

25 november      Egenvårdstest

26 november      Sista dagen på apoteket. Handledaren skriver slutrapport

29/11                     Återsamling på universitetet. Muntlig utvärdering och beskrivning av inlämningsuppgifter

29/11 - 1/12        Arbete med inlämningsuppgifter och  egenvårdspresentationer

2-3/12                   Egenvårdsseminarier

3/12                       Slutrapport från handledare ska ha inkommit med vanlig post


Apotekare  lång VFU (termin 10) och Kompletteringsutbildning för farmaceuter med utländsk examen

Kursansvarig : Christina Ljungberg Persson, [email protected] 

TAF100-nya apotekarprogrammet

AKU240-Kompletteringsprogrammet

Vårtermin 2022


17 januari                   Kursstart på universitetet (universitetsvecka I)

18-21 januari           Universitetsvecka I 

24 januari                   Första dagen på apoteket

3 mars                           Fallrapport Etik (Deadline kl 24.00)

4 mars                          Receptgranskningsseminarium

10 mars                        Frågeseminarium författningar

14-18 mars                Universitetsvecka II 

14 mars                       Tentamen författningar (Universitetsvecka II)

24 mars                       Fallrapport kommunikation (deadline 24.00)

25 mars                      Halvtidsutvärdering TAF100

4 april                          Fallrapport receptur

6 april                         Fallrapportseminarium receptur 

14 april                         Skärtorsdag, halvdag ledig 

15 april                         Långfredag, ledig 

18 april                         Annandag påsk, ledig

26 april                       Omtentamen författningar

3 maj                            Recepttest

4 maj                           Halvtidsutvärdering AKU240

12 maj                         Fallrapport egenvård 

16 maj                         Fallrapportseminarium egenvård

17 maj                        Omtest recepttest

26 maj                         Kristi himmelfärdsdag, ledig

27 maj                         Sista dag på apoteket, TAF100

30 maj- 3 juni         Universitetsvecka III

30 maj                         Omtentamen författningar   

30 maj- 3 juni         OSCE egenvård                  

3 juni                           Kursen slut TAF100

6 juni                           Nationaldagen, ledig

24 juni                        Midsommarafton, ledig

30 juni                        Kursen slut AKU240 med förkortning

30 juli                         Kursen slut AKU240