Göteborgs universitet, apotekare

Apotekare  kort VFU (termin 5 )

Kursansvarig: Tove Hedenrud, [email protected]

Uppstartsmöte för handledare:  Web-möte via Zoom den 7/10 kl. 09.00-10.00 eller 14/10 kl. 14.00-15.00. Länk till mötet kommer att mejlas direkt till berörda handledare.

Hösttermin 2019

24 oktober          Obligatorisk kursstart och föreläsningar på universitetet

28 oktober          VFU-start på apoteket

26 november      Egenvårdstest

27 november      Sista dagen på apoteket. Handledaren skriver slutrapport

29/11                     Återsamling på universitetet. Muntlig utvärdering och beskrivning av inlämningsuppgifter

29/11 - 3/12        Arbete med inlämningsuppgifter och  egenvårdspresentationer

3/12                        Inlämning av egenvårdspresentationer, uppgifter, självreflektion och slutrapport från 

                                    handledare

4-5/12                   Egenvårdsseminarier
Apotekare  lång VFU (termin 10 )

Kursansvarig termin 10: Christina Ljungberg Persson, [email protected] 


Vårtermin 2020

OBS! Följande tider är preliminära och kan komma att ändras!

20 januari            Kursstart på universitetet

20-23 januari    Föreläsningar på universitetet

27 januari            Första dagen på apoteket

6 mars                    Inlämningsuppgift etikfall inskickad

9-13 mars            Universitetsvecka

10 mars                Tentamen författningar

2 april                     Egenvårdstest

16 april                  Preliminär tid omtentamen författningar (på apoteket)

23 april                  Recepttest

28 april                  Omtest egenvårdstest

30 april                  Inlämningsuppgift kommunikationsfall inskickad

12 maj                    Omtest recepttest

5 juni                       Kursen slut

Tidsplan för de som läser enligt gamla apotekarprogrammet, sex månaders praktik

OBS! Följande tider är preliminära och kan komma att ändras!

20 januari            Kursstart på universitetet

20-23 januari    Föreläsningar på universitetet

27 januari            Första dagen på apoteket

6 mars                    Inlämningsuppgift etikfall inskickad

9-13 mars            Universitetsvecka

10 mars                Tentamen författningar

16 april                  Preliminär tid omtentamen författningar (på apoteket)

28 april                  Egenvårdstest

30 april                  Inlämningsuppgift kommunikationsfall inskickad

12 maj                    Recepttest

28 maj                    Omtest egenvård

3 juni                       Omtest recept

18 juni                    Kursen slut vid förkortad praktik

17 juli                      Kursen slut

Lediga dagar och halvdagar

9 april halvdag

10-13 april ledig

30 april halvdag

1 maj ledig

21 maj ledig

19 juni ledig


Kompletteringsutbildning för farmaceuter med utländsk examen

Kursansvarig KU: Christina Ljungberg Persson

Vårtermin 2020

OBS! Följande tider är preliminära och kan komma att ändras!

3 februari             Första dagen på apoteket

6 mars                    Inlämningsuppgift etikfall inskickad

9-13 mars            Universitetsvecka

10 mars                Tentamen författningar

16 april                  Preliminär tid omtentamen författningar (på apoteket)

28 april                  Egenvårdstest

30 april                  Inlämningsuppgift kommunikationsfall inskickad

12 maj                    Recepttest

28 maj                    Omtest egenvård

3 juni                       Omtest recept

31 juli                      Kursen slut

Lediga dagar och halvdagar

9 april halvdag

10-13 april ledig

30 april halvdag

1 maj ledig

21 maj ledig

19 juni ledig

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor