Göteborgs universitet, apotekare

Apotekare  lång VFU (termin 10) och Kompletteringsutbildning för farmaceuter med utländsk examen

Kursansvarig : Christina Ljungberg Persson, [email protected] 

TAF100-nya apotekarprogrammet

FAS745-gamla apotekarprogrammet

AKU240-Kompletteringsprogrammet

Vårtermin 2021


18 januari                   Kursstart på universitetet (universitetsvecka I)

18-22 januari           Universitetsvecka I på distans via Zoom

25 januari                   Första dagen på apoteket

18 feb                           Fallrapport kommunikation (Deadline kl. 24.00)

4 mars                          Frågeseminarium 

                                         Fallrapport Etik (Deadline kl 24.00)

8-12 mars                  Universitetsvecka II på distans via Zoom

8 mars                         Tentamen författningar (Universitetsvecka II)

18 mars                      Fallrapport receptur 

25 mars                      Fallrapportseminarium receptur 

26 mars                      Halvtidsutvärdering TAF100

1 april                         Skärtorsdag, halvdag ledig 

2 april                         Långfredag, ledig 

5 april                         Annandag påsk, ledig

15 april                       Recepttest

16 april                       Halvtidsutvärdering FAS745

27 april                       Omtentamen författningar 

29 april                       Omtest recepttest

30 april                       Valborgsmässoafton, halvdag ledig

3 maj                           Halvtidsutvärdering AKU240

5 maj                            Fallrapport egenvård 

12 maj                         Fallrapportseminarium receptur 

13 maj                         Kristi himmelfärdsdag, ledig

20 maj                         Egenvårdstest

31 maj                         Omtentamen författningar                       

4 juni                           Kursen slut TAF100

17 juni                        Kursen slut FAS745 med förkortning

25 juni                        Midsommarafton, ledig

28 juni                        Kursen slut AKU240 med förkortning

16 juli                         Kursen slut FAS745

28 juli                         Kursen slut AKU240

 


Apotekare  kort VFU (termin 5 )

Kursansvarig: Tove Hedenrud, [email protected]

Uppstartsmöte för handledare:  Web-möte via Zoom, tider fastställes i juni. Länk till mötet kommer att mejlas direkt till berörda handledare.

Här finns ett schema att skriva ut och sätta upp på apoteket: 

Hösttermin 2021

25 oktober          Obligatorisk kursstart och föreläsningar på universitetet

27 oktober          VFU-start på apoteket

25 november      Egenvårdstest

26 november      Sista dagen på apoteket. Handledaren skriver slutrapport

29/11                     Återsamling på universitetet. Muntlig utvärdering och beskrivning av inlämningsuppgifter

29/11 - 1/12        Arbete med inlämningsuppgifter och  egenvårdspresentationer

2-3/12                   Egenvårdsseminarier

3/12                       Slutrapport från handledare ska ha inkommit med vanlig post

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor