Nyheter för studenter

Anmälan om VFU inför VT21

Anmälan är öppen under perioden 15 september till 1 oktober.

Läs under "För studenter" hur du registrerar dig (om du sökt VFU via denna sida tidigare ska du inte registrera dig på nytt utan loggar in med samma konto) och hur du rangordnar de apotek som du kan tänka sig vara på. Där står också om regler för förtur samt uppgifter om vilken eventuell ersättning  de olika apotekskedjorna ger  (bl a för fördyrande omkostnader tex om ni behöver flytta/pendla).

Det är viktigt att du följer instruktionerna noga, och även tar del av information om behörighetskrav etc som du hittar på ditt specifika lärosätes kursplattform/hemsidor.

Sista dag att ansöka är 1 oktober. Då ska även intyg som styrker eventuellt skäl för förtur ha lämnats till respektive lärosäte. I vissa fall (som framgår av instruktionerna) ska ni även lämna in en studieplan eller motsvarande form ni har restmoment som måste bli klara innan ni får påbörja VFU.

Har ni frågor - kontakta praktikansvarig för er utbildning! Se under "Kontaktuppgifter"

Powered by Froala Editor