Nyheter för studenter

Anmälan till återbudskön öppnar 10 november

Återbudskön är öppen både för studenter som inte har fått någon plats i ordinarie lottning eller har anmält sig sent, och för studenter som önskar byta plats. Sista dag att anmäla sig är 25 november.

Läs instruktionerna under  Återbudskö NOGA innan du gör din anmälan! Där står både hur du anmäler dig och hur du rangordnar dina önskemål. Om ansökan är felaktigt ifylld eller oklar riskerar du att inte få någon ny plats, alternativt bli omplacerad till ett sämre val än ditt ursprungliga! Läs också vilka behörighetskrav som ställs för att du ska kunna bli omplacerad.

OBS! Om du har blivit av med din urspungliga placering på grund av att apoteket inte längre kan ta emot  behöver du inte anmäla dig till återbudskön även om du ännu inte har fått en ny placering - vi jobbar så fort vi kan på att hitta ett passande ersättningsapotek och meddelar dig om du riskerar att behöva byta ort.


När ni anmäler er kan ni se en lista över alla anmälda apotek/platser som inte har blivit tagna i ordinarie lottnigen - notera dock att det finns inget som säger att dessa kommer att var tillgängliga när vi börjar göra placeringar. Platserna används ofta för att placera studenter som av olika anledningar har blivit av med sin plats. Ange därför hellre orter än specifika apotek - läs mer om detta under "Hur man anger sina önskemål"

Placeringar via återbudskön kan vanligtvis göras t.o.m några veckor innan kursstart, så du behöver ha tålamod. Om du ångrar dig och hellre vill ha kvar ursprungsplaceringen kan du avanmäla dig från återubdskön. OBS! Du förlorar inte din ursprungliga plats förrän vi har hittat en som matchar dina nya önskemål.

Notera också:

  • Om du har restmoment måste du själv meddela ansvarig vid ditt lärosäten när du har uppfyllt kraven för att bli placerad via återbudskön, innnan dess görs inga placeringar.
  • Om du önskar byta period (gäller receptarier på alla orter utom Uppsala) skriver du detta tydligt först i ansökan. (t.ex "Jag önskar byta till period 2"). Receptariestudenter som fått plats period 1 men inte uppfyller behörighetskraven kan t.ex anmäla sig till period 2 på detta sätt (men måste först avsäga sig sin ursprungliga plats).


Powered by Froala Editor